Social

Află totul despre pensia privată

Sistemul de pensii administrat privat presupune virarea unei părți din contribuțiile de asigurări sociale în conturi individuale, care este investită de administratorii fondurilor de pensii cu scopul obținerii unui randament. Mai exact, Pilonul II depinde de banii strânși de fiecare participant în contul individual din sistemul de pensii private, deci de contribuțiile efectuate în timpul vieții active, dar și de randamentul obținut din investițiile făcute de societatea de administrare.

În linii mari, pensia privată poate fi privită ca o investiție financiară, dar și ca o variantă de economisire pe termen lung, transmite Casa Județeană de Pensii Călărași, prin intermediul unui comunicat de presă.

Cum funcționează pensia privată

Prin semnarea actului individual de aderare și validarea acestuia de către Casa Naţională de Pensii Publice, persoanele dobândesc calitatea de participant la Pilonul II. Astfel, aceste persoane contribuie la fondul de pensii pe întregul interval de timp pentru care datorează contribuția de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată. În această perioadă, în cazul în care consideră oportun, participantul are posibilitatea de a se transfera la un alt fond de pensii administrat privat, fără penalități, dacă au trecut cel puțin doi ani de la aderare sau de la precedentul transfer. Un participant nu are dreptul de a contribui la mai multe fonduri de pensii administrate privat în același timp.

Fiecare participant are un cont individual în care sunt virate contribuţiile sale, acesta fiind proprietarul activului personal din propriul cont. Anual, administratorii fondurilor comunică participanților, prin corespondență scrisă și în mod gratuit, principalele informații referitoare la activul personal și situația administratorului.

Contribuţia la fondul de pensii este parte din contribuţia individuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii, neimplicând obligaţii financiare suplimentare pentru participanţi. În prezent, cota CAS (contribuții de asigurări sociale) este de 25% din salariul brut. Spre Pilonul I (pensia publică) este direcționat un procent de 21,25%, iar spre Pilonul II (pensia privată obligatorie) – 3,75%.

Cum încasezi pensia privată

Pensia privată este suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public. În cazul decesului unui participant înainte de deschiderea dreptului la pensia privată, beneficiarilor li se deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, în care se transferă activele cuvenite fiecăruia.

Participantul are dreptul la o pensie privată de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public. Suma totală cuvenită pentru pensia privată nu poate fi mai mică decât valoarea contribuţiilor plătite, diminuate cu penalităţile de transfer şi comisioanele legale. Valoarea pensiei private efective este influențată de contribuţiile efectuate în timpul vieţii active, dar şi de randamentul obţinut din investiţiile efectuate de către societatea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat.

În prezent, pentru participanții care îndeplinesc condițiile de pensionare se efectuează plata unică a pensiei sau, opțional, plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani.

În ce sunt investite contribuțiile la Pilonul II

Administratorii fondurilor de pensii private investesc contribuțiile individuale ale participanților la Pilonul II în diferite active, cu diferite grade de risc, în scopul obținerii unui randament. Aceste active pot fi depozite bancare, titluri de stat, obligațiuni municipale, corporative sau ale organismelor străine neguvernamentale, acțiuni, mărfuri și metale prețioase, private equity sau instrumente de acoperire a riscului.

Cum și când se face aderarea la un fond de pensii 

Participarea la sistemul de pensii administrate privat este obligatorie odată cu intrarea în câmpul muncii. În termen de 4 luni de la îndeplinirea condițiilor legale, persoanele eligibile trebuie să își aleagă fondul de pensii administrat privat, pe care îl consideră adecvat, la care să adere. Decizia are la bază prospectarea pieței și analiza prospectelor fondurilor de pensii administrate privat cu privire la politica de investiții, managementul riscului, comisioane. Există fonduri cu grad de risc mediu, adică sumele sunt investite în active cu un grad de risc mediu, și fonduri cu grad de risc ridicat, când sumele sunt investite de administratori în active mai riscante. Analiza comparativă privind performanțele trecute ale fondurilor se regăsește pe pagina de internet a Autorității de Supraveghere Financiară, iar prospectul fiecărui fond de pensii administrat privat se regăsește pe pagina de internet a fiecărui administrator.

Persoanele care au depășit termenul legal de 4 luni în care pot alege un fond de pensii vor fi repartizate aleatoriu la un fond de pensii administrat privat de către instituţia de evidenţă, respectiv Casa Naţională de Pensii Publice.

În situația în care, ulterior aderării, participantul nu mai știe la ce fond contribuie, acesta are posibilitatea de a completa formularul existent pe pagina de internet a Autorității de Supraveghere Financiară, urmând să fie contactat de administratorul fondului de pensii unde figurează ca participant.

Sursa foto: https://razvanpascu.ro/

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *