Actualitate

Ajutor de minimis în sectorul apicol

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează apicultorii că, în perioada 19-26  noiembrie 2021, se  depun  cereri  de  acordare  a ajutorului de minimis pentru compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1219/17.11.2021.

Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul  apicol,  în domeniul producției primare,  pentru  compensarea  efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021  asupra  sectorului  apicol,  astfel  încât  să  se  asigure  continuarea  ciclului  de producție.

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt:

  • apicultorii, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;
  • apicultorii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind  desfășurarea  activităților  economice  de  către  persoanele  fizice autorizate,  întreprinderile  individuale  şi  întreprinderile  familiale,  aprobată  cu modificări și completări prin Legea nr.182/2016;
  • apicultorii, persoane juridice.

Pentru  a  fi  eligibili  la  acordarea  ajutorului  de  minimis  beneficiarii  trebuie  să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

  • să aibă familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data 1 martie 2021, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor cu modificările și completările ulterioare;
  • să aibă stupine înregistrate/autorizate la direcția sanitar-veterinară şi pentru siguranța alimentelor  județeană,  respectiv  a  municipiului  București,  la  data depunerii cererii;
  • să fie înregistrați în registrul unic de identificare (RUI), și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA.

Solicitanții  care  nu  dețin  cod  unic  de  înregistrare  în  RUI,  înainte  de  solicitarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre au obligația obținerii acestuia de  la  centrele  județene  ale  APIA,  prin  completarea  și  depunerea  formularului prevăzut în anexa nr.1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 22/2011  privind  reorganizarea  Registrului  fermelor,  care  devine  Registrul  unic  de identificare,  în  vederea  accesării  măsurilor  reglementate  de  politica  agricolă comună.

Cuantumul ajutorului este în valoare de 23,7 lei/familia de albine.

Valoarea  totală  a  schemei  de  ajutor  de  minimis  este  de  53.250.724  lei, reprezentând  10.763.157,96  euro  la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie  2021, respectiv 4,9475 lei petru un euro.

Sursa de finanțare este bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Termenul de plată a ajutorului de minimis este data de 31 decembrie 2021.

Formularele care trebuie completate de către fermierii sunt accesibile pe site-ul APIA, www.apia.org.ro,  accesând  link-ul: http://www.apia.org.ro/ajutor-minimis-sector-apicol.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *