Administrație

Bugetul municipiului Călărași, aprobat

Bugetul municipiului Călărași a fost aprobat, în data de 12 aprilie a.c., în ședință extraordinară de Consiliu Local. Acesta are o valoare de 142.141.000 lei, aici fiind inclusă și suma de 2.200.000 lei, repartizată din bugetul Consiliului Județean.

Potrivit Raportului privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călărași și estimările pentru anii 2022-2024, din suma totală menționată anterior, 138.172.000 lei provin din secțiunea de funcționare.

Primăriei Călărași i-au fost repartizate următoarele sume, conform adresei nr. 3385/17.03.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice:

  • Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate: 26.152.000 lei;
  • Finanțarea învățământului particular: 589.000 lei;
  • Cote defalcate din impozitul pe venit: 63.212.000 lei;
  • Subvenții de la bugetul de stat pentru sănătate: 211.000 lei;
  • Subvenții de la bugetul de stat pentru cheltuieli Covid-19: 244.000 lei;
  • Venituri proprii: 47.763.000 lei;
  • Diferența de 1.769.000 lei provine din secțiunea de dezvoltare, astfel: venituri din proprietate – 362.000 lei; subvenții primite de la UE – 1.407.000 lei; venituri proprii – 45.800.000 lei.

În ceea ce privește repartizarea banilor pe capitole, bugetul va fi împărțit astfel:

Secțiunea funcționare: 133.533.000 de lei

  • Autorități publice și acțiuni externe-aparat propriu al primăriei: 21.944.000 lei;
  • Alte servicii publice generale: 3.511.000 lei:
  • Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi: 2000.000 lei (reprezintă dobânzi împumuturi bancare BCR, CEC);
  • Ordine publică și siguranță națională: 6.114.000 lei;
  • Învățământ: 9.248.000;
  • Sănătate: 1.286.000 lei;
  • Cultură, recreere, religie: 10.110.000 lei;
  • Asigurări și asistență socială: 32.847.000 lei;
  • Locuințe, servicii și dezvoltare publică: 19.035.000 lei;
  • Protecția mediului: 14.178.000 lei;
  • Transporturi: 11.734.000 lei;

Secțiunea Dezvoltare: 6.408.000 lei

  • Autorități publice și acțiuni externe: 841.000 lei;
  • Ordine publică și siguranță națională 20.000 lei;
  • Învățământ: 827.000 lei;
  • Cultură, recreere, religie: 1.330.000 lei;
  • Asigurări și asistență socială: 24.000 lei;
  • Locuințe, servicii și dezvoltare publică: 1.287.000 lei;
  • Protecția mediului: 307.000 lei;
  • Transporturi: 1.772.000 lei.

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *