Social

Cât a fost salariul mediu net în aprilie 2024

În luna aprilie 2024, câştigul salarial mediu brut a fost de 8.532 de lei, cu 30 de lei (+0,4%) mai mare decât în luna martie 2024. Câştigul salarial mediu net a fost de 5.217 de lei, în creştere cu 32 de lei (+0,6%) față de luna martie 2024.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (11971 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (2787 lei).

Aprilie 2024 comparativ cu aprilie 2023
Comparativ cu luna aprilie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 14,3%.

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

Indicele câştigului salarial real a fost 107,9% în luna aprilie 2024 față de luna aprilie 2023.

Indicele câştigului salarial real a fost 100,5% în aprilie 2024 față de luna martie 2024.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 254,0%, cu 1,4 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna martie 2024.

 

 

 

 

 

Aprilie 2024 comparativ cu martie 2024

În luna aprilie 2024, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paște), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 •  cu 35,5% ȋn extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 27,4% în extracţia cărbunelui superior şi
  inferior;
 • între 10,0% și 16,0% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat,
  extracţia minereurilor metalifere, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului,
  fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;
 •  între 4,0% și 8,5% în alte activităţi extractive, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor, activităţi de servicii anexe extracţiei, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea altor mijloace de transport, industria metalurgică, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), cercetare-dezvoltare, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii).

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna martie 2024 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale sau anuale, al 13-lea salariu, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paște), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 •  cu 34,6% în fabricarea produselor din tutun;
 • între 9,5% și 15,0% în fabricarea băuturilor, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi de editare, telecomunicaţii, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe);
 •  între 3,0% și 6,0% în fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a., activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, tranzacţii imobiliare, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice.

În sectorul bugetar, în luna aprilie 2024, câştigul salarial mediu net a scăzut uşor faţă de luna precedentă în învăţământ (-1,7%), respectiv în sănătate şi asistență socială (-0,1%). Câştigul salarial mediu net a crescut uşor comparativ cu luna precedentă în administraţia publică (+1,4%).

Sursa foto: www.businessmagazin.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *