Actualitate

Comunicat de presă privind procedura de acreditare la alegerile locale din anul 2020

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că, la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020, eliberează acreditări pentru asociațiile și fundațiile interesate să desemneze observatori interni, pentru observatorii internaționali și pentru reprezentanții mass-media străine.

Acreditările vor fi eliberate în baza prevederilor Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 6/2020 pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 18.08.2020 și disponibilă pe site-ul www.roaep.ro secțiunea LEGISLAȚIE ELECTORALĂ la următorul link:

https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2020/08/Hot.-AEP-nr.-6-2020.pdf

Precizăm că, în conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. (1) din actul normativ menționat, reprezentanții instituțiilor mass-media românești au acces în secțiile de votare şi pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai în baza actului de identitate și a legitimației de jurnalist, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă.

Asociația sau fundația interesată să desemneze observatori interni la acest scrutin trebuie să transmită la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere însoțită de o copie a statutului și o copie a hotărârii judecătorești de înființare, din care să rezulte că asociația sau fundația desfășoară activități de apărare a democrației și a drepturilor omului și este legal constituită cu cel puțin 6 luni înaintea datei alegerilor.

Pe baza documentului de acreditare emis de Autoritatea Electorală Permanentă, asociația sau fundația poate desemna ca observatori interni numai persoane care nu au apartenență politică. Asociațiile şi fundațiile acreditate de Autoritatea Electorală Permanentă au dreptul de a emite ecusoane pentru observatorii lor, iar aceștia pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza ecusonului, însoțit de actul de identitate.

Documentele pot fi transmise de asociații sau fundații la numărul de fax +40 21 310 13 86, la adresa de e-mail acreditare@roaep.ro, prin poștă ori pot fi depuse la registratura Autorităţii Electorale Permanente, până cel mai târziu cu 8 zile înaintea datei alegerilor, respectiv până la data de 19 septembrie 2020.

Observatorii internaționali care doresc să se acrediteze la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 trebuie să transmită la Autoritatea Electorală Permanentă cereri însoțite de copiile documentelor de călătorie, precum și de copii ale documentelor emise de organizații străine sau internaționale care desfășoară activități în domeniul electoral, redactate în limba română, engleză sau franceză, din care rezultă că persoanele care solicită acreditarea sunt desemnate, mandatate sau recomandate să observe alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020.

De asemenea, Autoritatea Electorală Permanentă acreditează reprezentanți ai instituțiilor mass-media străine, în baza cererilor însoțite de copiile documentelor de călătorie, precum și de copii ale documentelor emise de instituții mass-media străine, redactate în limba română, engleză sau franceză, din care rezultă calitatea de jurnalist.

Menționăm că reprezentanții instituțiilor mass-media străine care dețin carnet valabil de corespondent, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, vor transmite Autorității Electorale Permanente doar cererea de acreditare.

Observatorii internaționali și reprezentanții instituțiilor mass-media străine pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil și în copie, însoțit de actul de identitate.

Documentele pot fi transmise de observatorii internaționali și de reprezentanții instituțiilor mass-media străine la numărul de fax +40 21 310 13 86, la adresa de e-mail acreditare@roaep.ro, prin poștă ori pot fi depuse la registratura Autorităţii Electorale Permanente.

Acreditările se transmit solicitanţilor prin poştă, e-mail sau fax, conform solicitării acestora, ori predate persoanelor desemnate de aceştia.

Informații detaliate privind procedura de acreditare și formularele aferente sunt dispnibile pe site-ul www.roaep.ro secțiunea ALEGERI LOCALE 2020/ACREDITĂRI și pot accesate la următorul link: https://www.roaep.ro/prezentare/alegeri-locale-din-27-septembrie-2020-formulare-3/.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *