Administrație

Consiliul Județean, convocat în ședință extraordinară

Se convoacă, de îndată, Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 03 septembrie 2021, ora 1100, cu următorul proiect al ordinii de zi:

        1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 23/2017 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare“, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13937/02.09.2021, Raportul Direcției Management și Resurse Umane, Comp.Guvernanță Corporativă, nr. 13938/02.09.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia  Învățământ, Sănătate, Protecție socială;

       2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13748/30.08.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 13749/30.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe;

        3. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în anul 2021, a  unor sume pentru unități de cult din Județul Călărași însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14013/02.09.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 14014/02.09.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe;

        4. Proiect de hotărâre privind componenţa generică a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.14031/02.09.2021, Raportul Direcției Juridice nr.14032/02.09.2021ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică.

Ședința extraordinară se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp. Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni pe tablete și folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *