Administrație

Consiliul Local se întrunește în ședință ordinară pe 18 februarie

Consiliul Local al municipiului Călărași se convoacă în ședinţă ordinară, marți, 18.02.2020, ora 16.30, în sala de ședinţe a Consiliului Local Călărași, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Călărași.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021-2023.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Călărași.
4. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic ,,Sandu Aldea”, în Liceul Agricol ,,Sandu Aldea” Călărași, începând cu anul școlar 2020-2021.
5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului – teren în suprafață de 1514 mp având număr cadastral 23364, situat în Aleea Dumbrava Minunată, nr. 1 din municipiul Călărași.
6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călărași în domeniul public al municipiului Călărași, a imobilului – teren în suprafață de 711 mp, teren situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Dumbravei, nr. 2 Bis.
7. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 5.529.061 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călărași rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019, în exercițiul bugetar 2020, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 148/03.10.2017 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara Copilăriei Călărași”.
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/03.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiția în cadrul proiectului cu titlul “Reabilitarea termică a Grădiniței cu Program prelungit Țara Copilăriei Călărași”.
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/03.10.2017 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu Călărași”.
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153/03.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico – economici pentru investiția în cadrul proiectului cu titlul “Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu Călărași”.
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126/10.09.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul „Îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Călărași şi creșterea performanțelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al traficului şi monitorizare video, bazat pe instrumente inovative și eficiente”, finanțat din Programul Operațional Regional POR 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate şi a intermodalităţii în municipiul Călărași prin amenajarea unei reţele de piste de biciclete”, finanțat din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Sporirea gradului de mobilitate al populaţiei prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu staţii inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călăraşi”.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin construirea unui terminal intermodal de transport în zona de vest (SIDERCA) a municipiului Călăraşi”.
16. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului teren – cotă indiviză teren de sub construcție, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în Călărași, strada Mușeţelului, nr. 1A, bloc J55, în suprafață de 27,91 mp, către Cucu Elena Roxana.
Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *