Social

Controale ITM la 489 de societăți comerciale, în primul semestru al anului 2021

În cursul semestrului I al anului 2021, inspectorii de muncă din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au controlat 489 de societăţi comerciale, în următoarele domenii de activitate: agricultură – 59 de societăţi; transporturi – 32 de societăţi; industrie, comerţ, alte domenii – 398 de societăţi. Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Teritorial de Muncă din Călărași, în urma acestor controale, au fost aplicate 858 de avertismente, 37 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 196.500 de lei şi 888 de măsuri.

În vederea remedierii neconformităţilor constatate în timpul controalelor sau în timpul cercetării accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, inspectorii de muncă pot recurge la următoarele mijloace juridice:

  • aplicarea de măsuri (stabilite prin procesul de control), cu termene precise de realizare şi raportare, în vederea remedierii neconformităţilor cu prevederile legale;
  • aplicarea de sancţiuni contravenţionale (stabilite prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor) principale sau complementare. Sancţiunile contravenţionale principale sunt avertismentul şi amenda contravenţională. În funcţie de natura şi gravitatea faptei, inspectorii de muncă pot să aplice una sau mai multe sancţiuni contravenţionale complementare, cum ar fi: anularea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor de muncă atunci când se constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională cu înscrierea măsurii de sistare a activităţii în Certificatul Constatator;
  • sesizări ale organelor de urmărire penală cu privire la cazurile de abateri prevăzute de lege ca infracţiuni;
  • cereri de radiere a persoanei juridice din Registrul Comerţului, în cazul săvârşirii repetate de către angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislaţiei muncii sau de la normele de securitate şi sănătate în muncă.

Totodată, inspectorii de muncă au continuat acţiunile de informare şi conştientizare a angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanţilor din CSSM-uri, reprezentanţilor lucrătorilor, medicilor de medicina muncii, reprezentanţilor patronatelor, sindicatelor, privind necesitatea  dezvoltării culturii de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Pentru o bună desfăşurare a activităţii şi pentru siguranţa lucrătorilor, activităţile de control şi prevenire vor continua şi în viitor.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *