Actualitate

Ecoaqua a semnat un contract de finanțare de peste 2 miliarde de lei. Încă un pas în extinderea rețelelor de apă și canal, în județele Călărași și Ialomița

S.C. Ecoaqua S.A. Călărași mai face un pas în extinderea și modernizarea rețelelor de canalizare și apă din județele Călărași și Ialomița, asta în condițiile în care, de ceva vreme, se tot discută, în spațiul public, despre schimbarea conducerii acestei companii. Incompatibilitatea directorului Eduard Grama este pusă pe tapet de câteva săptămâni, iar în data de 19 iunie a.c., Consiliul de administrație se va convoca în vederea luării unei decizii cu privire la acesta. Încă nu știm dacă va rămâne sau nu pe scaunul înalt al companiei sau cât timp va dura până ce acesta va fi înlăturat de pe funcție, dar cert este că Grama și echipa sa continuă să aducă finanțări importante, prin intermediul celui mai mare proiect de extindere a infrastructurii de apă și canalizare, din județul nostru, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Astfel, în data de 17 iunie a.c., operatorul Regional ECOAQUA S.A. a semnat contractul de finanțare, aferent Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020” – etapa II, cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă (AM PDD), ECOAQUA fiind Beneficiar al finanțării.

Obiectul acestui contract reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM PDD pentru implementarea etapei a II-a a Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”.

Valoarea totală a contractului semnat de ECOAQUA S.A. este de 2.023.890.735,48 (două miliarde douăzeci și trei de milioane opt sute nouăzeci de mii șapte sute treizeci și cinci lei și patruzeci și opt de bani).

Perioada de implementare a proiectului este de 72 de luni, respectiv între data de 01.01.2021 și 31.12.2026.

AM PDD acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 1.570.499.414,06 lei (un miliard cinci sute șaptezeci de milioane patru sute nouăzeci și nouă de mii patru sute paisprezece lei și șase bani), echivalentă cu 92,12% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Implementarea contractului va contribui la îndeplinirea obiectivului general al proiectului, respectiv înființarea, extinderea și reabilitarea sistemelor de tratare și distribuție a apei potabile și a sistemelor de colectare, transport și epurare a apelor uzate din localitățile/aglomerările din aria de proiectul, în județele din aria de operare a ECOAQUA S.A. – Călărași și Ialomița – în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Proiectul este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2024 (etapa I) și din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (etapa II).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *