Actualitate

Focar de pestă porcină africană la Nutricom

Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Călărași  anunță, printr-un comunicat de presă, că în data de 22 ianuarie 2021 a fost confirmată prezența virusului Pestei Porcine Africane la porcii din exploatația comercială deținută de SC Nutricom SA, Ferma 3 din localitatea Modelu, județul Călărași. Exploatația de porci este o fermă comercială de creștere și îngrășare suine, în care sunt deținuți până la 19.900 de porci.

DSVSA Călărași, prin serviciile de specialitate, a intervenit în regim de urgență de la data când s-a suspicionat boala pe cazurile notificate de medicul veterinar de liberă practică, fiind recoltate probe sub control oficial, cu rezultat pozitiv pentru pesta porcină africană.

Până la confirmarea bolii, exploatația a fost plasată sub supraveghere oficială și aplicate măsuri de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, a produselor, subproduselor și a mijloacelor de transport.

În data de 22.01.2021, Centrul Local de Combatere a Bolilor Județean Călărași s-a reunit în ședință extraordinară și în urma dezbaterilor, prin majoritate de voturi, a fost aprobat, prin Hotărâre a Prefecturii Călărași, planul de măsuri de combatere a Pestei Porcine Africane (PPA) în exploatația de suine administrată de SC Nutricom SA.

Controlul și combaterea bolii, inclusiv măsura de ucidere și ecarisare prin metoda alternativă de îngropare va fi zilnic efectuată sub supraveghere sanitară veterinară oficială, cu aplicarea întocmai a măsurilor stabilite prin planul de combatere a bolii și a prevederilor stabilite  prin manualul operațional de intervenție în pesta porcină africană.

DSVSA Călărași ține să informeze populația sub aspectul măsurii de ecarisare prin îngropare că aceasta este o metodă admisă de legislația în vigoare, în caz de epizootii și în baza acordului prin studiul hidrogeologic realizat de instituțiile abilitate, în scopul aplicării cât mai rapide a măsurilor de combatere a bolilor, măsură prevăzută de art. 4 din OUG 24/2016.

Pesta porcină africană este o epizootie de mare difuzibilitate, care afectează doar porcul domestic și mistrețul.

Pesta porcină africană nu se transmite la om, însă omul poate fi un vector indirect al transmiterii bolii, acest virus având impact social, cât și economic.

Până la stingerea oficială a bolii pe teritoriul localităților definite în zone de protecție-Modelu și Tonea și zona supraveghere-Radu Negru, Roseți, Călărași, Cosologeni-este interzisă mișcarea suinelor, produselor și subproduselor provenite de la acestea, a gunoiului de grajd. Mișcarea animalelor din celelalte specii va fi efectuată doar cu acordul DSVSA Călărași, în baza notificării medicului veterinar de liberă practică de la nivelul localității.

DSVSA Călărași atenționează crescătorii de suine asupra respectării prevederilor privind deținerea în gospodăriile populației a unui număr limitat de suine, cu respectarea condițiilor de biosecuritate prevăzute de Ordinul ANSVSA nr. 20/2018, astfel:

  • Până la 5 capete suine la îngrășat, doar pentru consum familial;
  • Până la 20 de capete suine și peste 20 de capete suine, proprietarului îi revine obligația declarării activității și înregistrarea sanitară veterinară la DSVSA Călărași, declararea activității la Registrul Oficiului Comerțului;
  • Suinele deținute, obligatoriu vor fi identificate prin crotaliere.

Atenție! Este interzisă creșterea de suine la stâne, diguri de ape, pe terenuri agricole, în fonduri de vânătoare.

În cazul nerespectării condițiilor de biosecuritate și deținerii unui număr mai mare de 5 capete porci pentru îngrășat și consum familial, fără a deține certificat de înregistrare sanitară veterinară emis de DSVSA Călărași, cât și deținerea de suine necrotaliate vor fi aplicate amenzi în baza HG 984/2015, cu modificări, în valoare de până la 2.400 de lei.

În gospodăriile populației, DSVSA Călărași recomandă crescătorilor de porci:

  • de a aplica reguli minime de biosecuritate, care nu implică costuri suplimentare: intrarea în zona de creștere a porcilor se va face în haine și încălțăminte special prevăzute în acest sens, folosite doar în interiorul curții și instalarea de dezinfectoare pietonale la intrarea în gospodărie și adăpostul porcilor;
  • examinarea zilnică a efectivelor de porci;
  • informarea imediată a medicului veterinar cu privire la orice suspiciune de boală;
  • nu se vor sacrifica, pentru consum, animalele bolnave sau cele care sunt în contact cu acestea;
  • cadavrele vor fi menținute în gospodărie până la sosirea medicului veterinar;
  • se va limita accesul altor persoane sau vehicule în gospodărie, mai ales dacă este cunoscut că acestea vin în contact cu porci din alte crescătorii sau din zone în care evoluează pesta porcină africană.

Despăgubiri pentru gospodăriile afectate de PPA

În cazul în care deținătorii de suine vor conlucra cu medicii veterinari de liberă practică și cu autoritățile veterinare pentru prevenirea și limitarea focarelor de infecție cu PPA, aceștia pot fi despăgubiți pentru pierderile suferite conform HG 1214/2009, cu modificările ulterioare ale HG 484/2018.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *