Administrație Educație

Fonduri Regio pentru modernizarea și extinderea Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Călărași

Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Marius Grigore Dulce, primarul municipiului Călărași, au semnat, în data de 3 decembrie 2020, contractul de finanțare aferent proiectului „Modernizare și extindere Corp B, Liceul Teoretic Mihai Eminescu din municipiul Călărași, județul Călărași”.

Primăria Municipiului Călărași a accesat finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (Regio), în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B – Apel dedicat învățământului obligatoriu.

Prin implementarea proiectului, administrația locală va autoriza o serie de intervenții menite a garanta desfășurarea unui proces educațional la standarde înalte de calitate, precum și a asigura o ofertă educațională adecvată care să conducă la înzestrarea elevilor cu abilitățile și competențele conforme cerințelor actuale. În acest sens, va fi extins și modernizat un corp de clădire, în prezent dezafectat, care, la finalizarea lucrărilor, va constitui un spațiu propriu de desfășurare a activității didactice pentru învățământul gimnazial sau primar, dezvoltând totodată baza materială a unității școlare călărășene.

Proiectul autorității locale călărășene are o durată de implementare de 71 de luni, în perioada 1 februarie 2018 – 29 decembrie 2023, și se ridică la o valoare totală de 2.537.410,22 lei. Din aceștia, peste două milioane de lei este contribuția Fondului European de Dezvoltare Regională, aproximativ 330 de mii de lei constituie alocarea din bugetul național, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului depășește 50 de mii de lei.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost depuse 1.884 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 11 miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru 763 de cereri de finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 6,7 miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *