Administrație

Marius Dulce: „Prin anularea accesoriilor, vom veni în sprijinul societăților ce au dificultăți financiare”

Consilierii locali au adoptat, miercuri, proiectul de hotărâre privind punerea în aplicare a capitolului II din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, inițiat de primarul municipiului Călărași, Marius Dulce.

Prin O.U.G. nr. 69/2020 se instituie cadrul general de acordare a unor facilități fiscale atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice. Capitolul II, art. VIII-XXII din actul normativ prevede anularea accesoriilor în cazul obligațiilor restante la 31.03.2020 datorate bugetului local, cu precizarea că aplicarea este opțională și se acordă printr-o procedură aprobată prin Hotărâre de Consiliul Local.

“Justificarea aplicării la nivelul municipiului Călărași a prevederilor O.U.G. nr. 69/2020 o constituie volumul însemnat al creanțelor bugetare restante la data de 31.03.2020, atât în cazul persoanelor fizice, dar mai ales în cazul persoanelor juridice. Criza COVID-19 a afectat pe toată perioada stării de alertă, dar în special în perioada stării de urgență, activitatea tuturor companiilor. Astfel, conform unor cercetări statistice realizate de Institutul Național de Statistică, ponderea celor a căror activitate se restrânge cu mai mult de 25%, a crescut de la 33,3% în luna martie 2020 la 45% în aprilie 2020, iar rata închiderilor de activitate s-a majorat de la 9,8% în martie 2020 la 13,8% în aprilie 2020. În acest sens, considerăm că prin anularea accesoriilor vom veni în sprijinul societăților ce au dificultăți financiare, evitând astfel intrarea acestora în insolvență sau faliment și implicit imposibilitatea de a mai încasa sumele restante”, susține inițiatorul proiectului, primarul Marius Dulce.

Aceste facilități fiscale vor fi aplicate obligațiilor bugetare principale declarate suplimentar prin declarație rectificativă depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, precum și a obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 martie 2020, stabilite prin decizie de impunere emisă de o inspecție fiscală în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței.

“Ne adresăm debitorilor – persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, care la data de 31 martie 2020 inclusiv, au obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal local”, a mai adăugat Dulce.

Prin obligație bugetară se înțelege obligația de plată a oricărei sume care se cuvine bugetului local individualizată în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența organului fiscal, în vederea recuperării.

Prin obligații bugetare principale restante la 31 martie 2020 se înțelege:

  1. a) Obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 martie 2020 inclusiv;
  2. b) Diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până a data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art.156 alin.(1) din Codul de procedură fiscală;
  3. c) Alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv;
  4. d) Obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2020 aferente perioadei fiscale de până la 31 decembrie 2020.

“Referitor la impactul financiar asupra bugetului local, pe anul curent, arătăm că obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, existente la data elaborării proiectului de hotărâre, individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, este de 26.744.083,19 lei, sumă cuprinsă în bugetul local la partea de venit și neîncasată, iar accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale care ar fi anulate în cazul în care toată suma s-ar încasa, este de 5.000.982,70 lei”, a conchis Marius Dulce.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *