Agricultură

Măsuri de sprijin pentru sectorul avicol

În ședința de Guvern din 27 august 2020 a fost adoptată o Ordonanţă de Urgenţă privind aprobarea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19, în vederea  compensării pierderilor, în perioada cuprinsă între 01 martie – 01 iulie 2020.

Prin acest sprijin se doreşte susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice din perioada actuală, pentru compensarea pierderilor. Ajutorul de stat se acordă pe capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent UVM, funcție de speciile și categoriile de păsări, respectiv, pui de carne, pui de curcă, găini ouătoare, găini rase grele și pui eclozionați.

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro, ratele de conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne, pui de curcă și pui eclozionați, respectiv 0,014 UVM pentru găini ouătoare și găini rase grele.

Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, iar valoarea totală a schemei de ajutor este de 109.800 mii lei.

Beneficiarii acestei măsuri sunt: crescătorii de păsări, respectiv, întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate, după caz, precum şi persoanele juridice care desfăşoară activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor pentru carne sau ouă.

Pentru a putea beneficia de ajutorul de stat, fermierii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să dețină exploatație autorizată sanitar veterinar;

b) să desfășoare activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor în semestrul I al anului 2020;

c) să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile și să respecte prevederile de la punctele 20 și 23 din Comunicarea Comisiei Europene;

d) să nu se afle în dificultate (respectiv reorganizare, lichidare, faliment) în baza evidentelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31.12.2019.

Precizăm că fermierii au la dispoziție 20 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ pentru depunerea documentației. De asemenea, banii vor fi virați în conturile acestora până la data de 31 Decembrie 2020.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *