Administrație

Planificare strategică și simplificare administrativă, la Consiliul Județean Călărași

Consiliul Județean implementează, în perioada de 12.04.2019 – 11.09.2021, proiectul „Planificare strategică și simplificare administrativă pentru o dezvoltare sustenabilă a județului Călărași”, Cod SIPOCA 569/MySMIS 126537.

Proiectul este finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, în cadrul apelului POCA/350/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte CP 10/2018 – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară 2 -Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Proiectul nu se implementează în parteneriat, Consiliul Judeţean Călăraşi fiind beneficiarul direct al acestuia.

Valoarea totală eligibilă a proiectului finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 este de 3.650.604,65 de lei din care 3.577.592,56 lei valoare eligibilă nerambursabilă, cuantumul cofinanţării acestuia fiind de 73.012,09 lei, aceasta fiind acoperită din bugetul propriu al judeţului Călăraşi.

Obiectivul general/scopul proiectului îl reprezintă consolidarea capacității administrative a Consiliului Județean Călărași prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea procedurilor administrative, corelată cu introducerea de metode electronice de gestionare și management a documentelor administrative, fapt ce va determina creșterea calității actului administrativ pe termen lung.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt : dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul Consiliului Județean Călărași prin realizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă; eficientizarea și simplificarea serviciilor furnizate cetățenilor de către Consiliul Județean Călărași prin implementarea unei soluții de portal cu servicii digitale pentru cetățeni, managementul documentelor, ERP și digitalizarea arhivei; promovarea modernizării Consiliului Județean Călărași prin specializarea angajaților instituției pe teme specifice proiectului (planificare strategică și utilizarea noului sistem informatic) ceea ce va determina motivarea și mobilizarea acestora în direcția inovației și în oferirea de servicii publice de calitate către cetățeni.

Grupul țintă eligibil al proiectului este format din 122 de persoane din cadrul Unităţii Administrative Judeţul Călăraşi, și anume: 100 de persoane utilizatori finali ai Sistemului informatic integrat; 10 utilizatori cheie ai Sistemului informatic integrat; 2 administratori de sistem și de baze de date; 10 angajați ai Cosiliului Județean Călărași care vor participa la sesiunile de instruire în domeniul „ Planificare strategică ”.

Activitățile principale ale proiectului sunt:
A1. Managementul de proiect;
A2. Informarea și publicitatea proiectului;
A3. Derularea procesului de planificare strategică la nivelul Consiliului Județean Călărași;
A.4. Optimizarea sistemului intern de management prin implementarea unui sistem informatic integrat.

Mai multe detalii, aici: https://www.calarasi.ro/index.php/proiecte/proiecte-in-derulare/item/310-planificare-strategica-si-simplificare-administrativa-pentru-o-dezvoltare-sustenabila-a-judetului-calarasi-cod-sipoca-569-mysmis-nr-126537.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *