Cultură

Sala Cinematografului 2D/3D Călărași va fi reabilitată energetic

Sala Cinematografului 2D/3D din Călărași va fi reabilitată energetic. În acest sens, în ultima ședință de Consiliu Județean, a fost dezbătută modificarea Hotărârii nr. 168/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare energetică sală multifuncțională cinema 3D/2D Centrul Cultural Judeţean”, faza – Documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție.

Clădirea propusă pentru a fi reabilitată din punct de vedere energetic a fost construită în anul 1967 conform expertizei tehnice, face parte din domeniul public al Judeţului Călăraşi şi este administrată de Centrul Judeţean de Creaţie şi Cultură. Destinaţia clădirii este de cinematograf – sală de festivități, cu patru nivele: demisol, parter și două etaje, fiind situată pe Bulevardul 1 Mai, municipiul Călărași, judeţul Călărași. Cladirea se află în proprietatea publică a Consiliului Județean Călărași și în administrarea Centrului de Cultură și Creație Călărași şi găzduiește la parter o sală de cinematograf cu o capacitate maximă de 100 de locuri și un număr de 6 persoane, personal administrativ – angajat permanent. Pe latura de vest este anexată o structură cu regimul de înaltime parter, din beton și zidărie. Acoperișul este tip terasă necirculabilă in cea mai mare pare din el și terasă circulabilă pe latura sudică. Trotuarul este fisurat sau lipsește. Clădirea nu are pereții exterior izolați și nici terasa nu este izolată. Starea clădirii este în general bună, nu s-au observat fisuri sau altfel de degradări, întrucât finisajele au mai fost refăcute și clădirea a fost întreţinută. Din punct de vedere al eficienței energetice, clădirea nu corespunde normelor în vigoare. Construcția necesită un proces de reabilitare, atât la nivelul anvelopării cât și din punct de vedere al instalațiilor. Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, care cuprinde și Expertiza Tehnică a clădirii precum și Auditul energetic, propune următoarele intervenții: izolarea termică a fațadei – partea vitrată prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă dotată, după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele interioare de anvelopă; izolarea termică a faţadei – parte opacă, în care se pot cuprinde termoizolarea fațadelor și bordarea golurilor (ferestre şi uşi) pe toate laturile exterioare, hidro-termoizolarea terasei cu spumă poliuretanică rigidă și membrană bituminoasă și reparații la fațadă, unde este cazul; asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, atât prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, cât și prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii; reparații la acoperiș prin înlocuirea sau dublarea elementelor de lemn degradate; reparații la trotuarul de gardă, cu rost de bitum față de pereți; înlocuirea centralei termice proprii cu un sistem alternativ de producere a energiei (sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu captatoare solare termice, instalații cu panouri solare fotovoltaice și sisteme centralizate de încălzire și/sau de răcire, pompe de caldură, recuperatoare de căldură); montarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire/răcire; instalarea ventilatoarelor și/sau a recuperatoarelor de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creșterea performanței energetice a clădirii; reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat; înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață.

Obiectivul de investiții poate beneficia de finanţare oferită de Programul Operational Regional, Apel : POR/776/3/1/ Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public  cu o valoarea totală a investiţiei de 3.077.336,31 lei la care se adaugă T.V.A., din care C + M în valoare de 1.731.479,52 lei la care se adaugă T.V.A”, se arată în referatul de aprobare pentru modificarea Hotărârii nr. 168/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare energetică sală multifuncțională cinema 3D/2D Centrul Cultural Judeţean”, faza – Documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *