Administrație

Şedinţă de Consiliu Judeţean, la data de 28 noiembrie 2023

Consiliul Judeţean Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, la data de 28 noiembrie 2023, începând cu ora 1200, în sala ”Mihai Arbagic”. Ordinea de zi este următoarea:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului județului Călărași pe anul 2023 nr.20691/22.11.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.20692/22.11.2023, Raportul Direcției Economice nr. 20693/22.11.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;

2.Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale, pe linie de evidență a persoanelor, a Comunelor Dragalina și a Comunei Perișoru, Judeţul Călăraşi nr.20361/15.11.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.20363/15.11.2023, Raportul Comp.Juridic nr. 20364/15.11.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică și Comisia pentru Servicii Publice și Comerț;

3.Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate nr.20601/20.11.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.20602/20.11.2023, Raportul Direcției Tehnice nr. 20603/20.11.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia pentru Servicii Publice și Comerț;

4.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 207/2022 privind aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane nr.20592/20.11.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.20590/20.11.2023, Raportul Direcției Tehnice nr. 20591/20.11.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia pentru Servicii Publice și Comerț;

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 116/2009 privind aprobarea Caietului de sarcini și a Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului de administrare a drumurilor județene  nr.20585/20.11.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.20579/20.11.2023, Raportul Direcției Tehnice nr. 20581/20.11.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia pentru Servicii Publice și Comerț Comisia Buget-finanțe;

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 120/2020 privind aprobarea proiectului „Cresterea eficienței energetice la corpurile A,B,C și D la spitalul județean de urgență dr. Pompei Samarian Călărași” și a cheltuielilor legate de acesta nr.20594/20.11.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.20595/20.11.2023, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 20596/20.11.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe și Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării a 3 automate pentru colectarea deșeurilor reciclabile, precum și a sursei de finanțare a acestora nr.20134/10.11.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.20137/10.11.2023, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 20313/14.11.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe și Comisia pentru Servicii Publice și Comerț;

8.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Statului de funcţii al Spitalului Județean de Urgenta „ Dr. Pompei Samarian” Călărași nr.20450/17.11.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.20453/17.11.2023, Raportul Comp.Sănătate nr. 20454/17.11.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe și Comisia pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Sport;

9.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Organigramei, a  Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași nr.20277/14.11.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.20278/14.11.2023, Raportul Comp.Sănătate nr. 20279/14.11.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe și Comisia pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Sport;

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă juridică şi de reprezentare a intereselor Spitalului de Psihiatrie Săpunari în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată în care acesta este parte nr.20536/20.11.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.20537/20.11.2023, Raportul Comp.Juridic nr. 20538/20.11.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică.

11.Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *