Administrație

Ședință ordinară la Consiliul Județean Călărași

Consilierii județeni se întrunesc joi în ședință ordinară.

Iată proiectele care vor fi dezbătute în data de 28 mai a.c., ora 12:00:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru tineri specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin A.N.L., situat în municipiul Călăraşi, str. Prelungirea Independenţei nr. 5A (12 unități locative), aflat în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8510/20.05.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 8511/20.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe, Comisiei Juridice și Comisiei Învățământ;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de analiză şi soluţionare a cererilor pentru locuințe destinate închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialişti din sănătate, din fondul de locuinţe A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8516/21.05.2020, raportul Serv. Juridic, nr. 8517/21.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe, Comisiei Juridice și Comisiei Învățământ;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu al Judetului Calarasi la 31 martie 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8372/19.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8373/19.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al Judetului Calarasi și a situațiilor financiare la 31 decembrie 2019, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8379/19.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8380/19.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;
5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 20/2020 pentru aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019, în exercițiul bugetar 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8520/21.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8521/21.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;
6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8522/21.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8523/21.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al județului Călărași pe anul 2020 însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8583/21.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8584/21.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;
8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 5/2020 privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Călărași, în procent de 6%, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul Județului Călărași, pe unități administrativ–teritoriale, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8618/22.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8619/22.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;
9.Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean al județului Călărași, valabil până la data de 30.06.2023, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 7461/30.04.2020, raportul Direcției Tehnice, nr. 7462/30.04.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei de Urbanism;
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării terenului înscris în Cartea funciară nr. 25225 UAT Cuza Vodă, aflat în domeniul public al județului Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4966/17.03.2020, raportul Direcției Economice, nr. 4967/17.03.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei de Urbanism
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în 2 loturi a imobilului înscris în Cartea funciară nr. 24917 a UAT Cuza Vodă, aflat în domeniul public al județului Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8554/21.05.2020, raportul Direcției Economice, nr. 8555/21.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;
12.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 28/2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Locuinţe de serviciu, B-dul Nicolae Titulescu nr. 1 bis, Municipiul Călăraşi”, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8240/15.05.2020, raportul DDRRE, nr. 8241/15.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;
13.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8257/18.05.2020, raportul Comp. Guvernanță, nr. 8258/18.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii redevenței ce trebuie plătită de operatorul de colectare și transport deșeuri municipale pentru zona a IV a Ciocănești pentru infrastructura și bunurile puse la dispoziție de Consiliul Județean Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8633/22.05.2020, raportul comun al DDRRE și al Direcției Economice, nr. 8634/22.05.2020, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;
15.Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *