Administrație

Sesiune de instruire, în cadrul proiectului “Planificare strategică și simplificare administrativă pentru o dezvoltare sustenabilă a județului Călărași”

În perioada 4-6 august a.c., la Hotel Hestia din Călărași a avut loc programul de instruire a angajaților Consiliului Județean Călărași, intitulat „Planificare strategică”.

Programul a fost organizat în cadrul proiectului „Planificare strategică și simplificare administrativă pentru o dezvoltare sustenabila a județului Călărași”. Sesiunea de instruire s-a încheiat cu succes. Cursurile au fost susținute de lector Monica Gherghel.

Vă reamintim că proiectul este implementat de Consiliul Județean, în perioada de 12.04.2019 – 11.09.2021. Acesta este finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, în cadrul apelului POCA/350/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte CP 10/2018 – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară 2 -Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Consiliul Judeţean Călăraşi este beneficiarul direct al proiectului. Valoarea totală eligibilă a proiectului finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 este de 3.650.604,65 de lei din care 3.577.592,56 lei valoare eligibilă nerambursabilă, cuantumul cofinanţării acestuia fiind de 73.012,09 lei, aceasta fiind acoperită din bugetul propriu al judeţului Călăraşi.

Obiectivul proiectului îl reprezintă consolidarea capacității administrative a Consiliului Județean Călărași prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea procedurilor administrative, corelată cu introducerea de metode electronice de gestionare și management a documentelor administrative, fapt ce va determina creșterea calității actului administrativ pe termen lung.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *