Cultură

Vasul de provizii, expus la Muzeul Dunării de Jos

Muzeul Dunării de Jos Călăraşi prezintă publicului, în luna septembrie, vasul de provizii. 

Ceramica neolitică reprezintă unul din produsele gândirii şi muncii umane ce a marcat viaţa şi evoluţia comunităţilor din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. În colecţia de arheologie a Muzeului Dunării de Jos Călăraşi se află şi acest vas neolitic descoperit la Gălăţui – Movila Berzei (staţiune arheologică situată pe raza comunei Al. Odobescu, la capătul podului spre Bogata, peste lacul Gălăţui). El aparţine culturii Boian fiind datat cronologic la sfârşitul mil. V. a. Chr. Toponimul Boian a fost folosit după descoperirile dintre anii 1923 – 1925 pe insula Grădiştea Ulmilor, situată în mijlocul lacului Boian. Vasul este bitronconic, cu buza dreaptă, având decorul incizat şi excizat, încrustat cu alb. Sub buză se află un şir de triunghiuri excizate cu vârfurile în sus, separate de restul vasului de două benzi în relief. Registrul ornamental este redat de linii oblice adânc incizate, întrerupte regulat de triunghiuri excizate şi motive meandrate incizate umplute cu pastă albă. Motivele spiraliforme sunt dispuse în benzi paralele incizate. Registrul superior este despărţit de cel inferior prin alte două benzi incizate. Banda în relief este mărginită spre baza vasului de un şir de triunghiuri cu vârful în jos. Din lut ars, dintr-o pastă de culoare galben-cărămizie, vasul a fost modelat cu mâna având suprafaţa interioară cu mare porozitate, netezită neglijent. Dimensiunile sale sunt: D g=294mm, D f=140mm, H=285mm. Vasul este clasat în Tezaur prin ordinul 2110/2.03.2007, cu numărul de inventar 27054. Acest tip de vas servea atât la stocarea hranei, a fierberii ei, la păstrarea resurselor de apă sau cereale, dar şi la transportul lichidelor.

Piesa poate fi admirată la secția Arheologie a muzeului, de luni până vineri, între orele 8-16, iar sâmbăta şi duminica, în intervalul orar 9-17.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *