Cultură

Altarul „cântător”, exponatul lunii la Muzeul Dunării de Jos

Muzeul Dunării de Jos, instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi, prezintă publicului în luna ianuarie – ALTARUL „CÂNTĂTOR” – mil. V a.Ch. – o piesă unicat pentru culturile neo-eneolitice de la Dunărea de Jos.

Altarul miniatural a fost descoperit într-o locuință sanctuar în ultimul nivel Boian- Giulești de la Gălățui – Movila Berzei, în cadrul cercetărilor sistematice din campania arheologică a anului 1982.

Piesa este din lut ars, de culoare galben – cărămizie, prelucrat cu mâna și decorat cu motive unghiulare excizate, încrustate cu pastă albă. Forma este rectangulară, cu picioare pătrate, cu colțurile ușor rotunjite și goale la interior, unde au fost încastrate mai multe bucăți de rocă dură care în contact cu pereții scot anumite sunete. De aici provine și denumirea de altar cântător. Marginile inferioare ale piesei formează un unghi obtuz cu vârful în jos. Pe corpul piesei apar motive meandrate ce se termină în T. Registrul ornamental este mărginit de un șir de triunghiuri excizate și încrustate în zona picioarelor. Suprafețele decorate rămase în relief sunt lustruite.

Altarul este în stare de conservare bună, fragmentară, având H=240mm, l=300mm. Este clasat în categoria Tezaur prin ordinul 2110/2.03.2007.

Tot în domeniul plasticii de lut se încadrează alte două fragmente de altărașe descoperite în așezările Bolintineanu de la Lunca – La Grădini și Grădiștea Coslogeni.

Ele sunt decorate la interior și exterior într-o manieră asemănătoare, prin șiruri paralele de incizii și excizii triunghiulare umplute cu pastă albă. În același complex cu altarul de la Lunca – La Grădini a mai fost descoperită și o măsuță de cult.

Existența acestor piese inedite ce datează din mil. V a.Chr. dovedește faptul că erau ridicate edificii destinate diverselor culte, cu o bogată viață spirituală a comunităților și o organizare socială bine organizată.

Piesa face parte din expoziția Evoluția comunităților umane la Dunărea de Jos, secția Arheologie, situată la demisolul Consiliului Județean Călărași.

Bibliografie: M. Neagu, Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos XX, Călărași 2003, p. 134-135.

Text asumat de Muzeul Dunării de Jos Călărași

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *