Actualitate

Amenzi de 6.500 de lei, aplicate de ITM Călărași

În săptămâna 18-22 ianuarie 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă din Călăraşi a efectuat controale în următoarele domenii de activitate: comerţ, brutării, activităţi curierat, transporturi, fabricarea articolelor din material plastic, fabricarea mobilei, extracţia pietrişului şi nisipului, fabricarea produselor din carne, restaurante, fabricarea de motoare hidraulice, activităţi ale agenţiilor de publicitate.

Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:

– verificarea  respectării, de către angajatori şi angajaţi, a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

–  identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;

– respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;

–  eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:

– neacordarea drepturilor salariale;

– lipsa programării concediilor de odihnă/necompensarea în bani la încetarea contractului individual de muncă;

– neacordarea repausului săptămânal;

– neevidenţierea orelor prestate;

– necompletarea dosarelor personale;

– lipsa dovezilor de comunicare a deciziilor de încetare a activităţii şi a adeverinţelor de venit;

– trusa sanitară existentă nu era completă şi semnalizată corespunzător;

– societatea nu a afişat la intrare şi în hala de producție, în locuri vizibile, regulile/măsurile stabilite cu privire la prevenirea infectării/răspândirii virusului SARS CoV-2;

– căile de circulaţie din curtea exterioară nu erau bine dimensionate și nu erau menţinute în stare liberă;

– nu s-au respectat prevederile referitoare la efectuarea instruirii lucrătorilor în timpul programului de lucru;

– la plecarea în cursă nu s-a  menționat, în foile de parcurs, efectuarea controlului tehnic de către conducătorul auto;

– la nivelul societăţii, nu s-a realizat testarea anuală a personalului societăţii, privind legislaţia de securitate şi sănătate în muncă;

– conducerea societăţii nu a dat decizii nominale, care să constituie baza decizională a activităţii de prevenire şi protecţie din unitate;

– la nivelul societăţii, nu este întocmită o listă de dotare a salariaţilor cu EIP, pentru ca angajatorul să decidă asupra echipamentului de protecţie, pe care proprii angajaţi trebuie să-l utilizeze;

– angajatorul nu a luat toate măsurile pentru a se asigura în permanenţă la grupurile sanitare, vestiare şi săli de mese, săpun şi dezinfectant de mâini şi pentru a monta postere cu modul corect de spălare a mâinilor;

– tematica privind instruirea periodică 2021 nu cuprindea documentele întocmite de angajator pentru prevenirea infectarii cu SARS-CoV-2 (ERAIP, PPP, IPSSM, etc) . Nu exista concordanță între tematica și instruirea periodică pe luna ianuarie 2021;

– unitatea nu a completat lista internă de acordare a EIP cu echipamentul de protecție specific evitării răspândirii noului coronavirus, deși echipamentul de protecție exista și era utilizat de  către salariați;

– planul de prevenire și protecție revizuit și completat cu măsurile stabilite pentru combaterea răspandirii virusului SARS-CoV-2 (întocmit în baza evaluării riscurilor revizuită pentru SARS-CoV-2) nu a fost adus la cunoștința lucrătorilor în cadrul  efectuării unei instruiri periodice suplimentare.

Rezultatul controalelor

Inspectorii Compartimentului Relaţii de Muncă au verificat 27 de angajatori, din care 4 au fost sancţionaţi. S-au aplicat amenzi în valoare de 6.500 de lei. Au fost dispuse 39 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

Inspectorii din cadrul Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă au efectuat 15 controale, în urma cărora 12 angajatori au fost sancţionaţi. Pentru remedierea deficiențelor s-au aplicat 21 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *