Administrație

Bugetul Consiliului Județean Călărași, rectificat

Consilierii județeni s-au întrunit în ședință extraordinară, în data de 14 mai 2020. Aceștia au aprobat, printre altele, rectificarea bugetului propriu al județului Călărași.

“Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, Șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice Călărași a emis Decizia nr.15/2020 prin care unele venituri aferente bugetului propriu al județului Călărași au suferit unele modificări, în sensul în care cotele defalcate din impozitul pe venit au crescut cu suma de 1.005 mii lei, iar sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale au scăzut cu 137 mii lei.
În consecință, inițiatorul propune ca la partea de cheltuieli a bugetului propriu să fie alocată suma de 98 mii lei capitolului „Autorități executive” pentru acoperirea unor cheltuieli cu bunuri și servicii, 130 mii lei să fie acordată sub formă de subvenție Spitalului de Psihiatrie Săpunari pentru achiziționarea de combustibil calor extra, iar cu diferența de 640 mii lei să se constituie un fond de rezervă bugetară.
La această dată există lucrări executate și facturate la obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 411 Chirnogi – Radovanu – Crivăț – lim. Jud. (Hotarele), km 0+000 – km 18+090” – PT+DE+DTAC, execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, consultanță și servicii ssm taxe și cote legale” finanțat din Programul Național de Dezvoltare Locală, în valoare de 2.000 mii lei. Pentru achitarea acestor lucrări propun realocarea acestei sume de la proiectul cu finanțare externa nerambursabilă ”Managementul de risc și protecția la inundații în regiunile transfrontaliere Călărași-Polski Trambesh” Cod e-MS RO BG 137” către investiția de pe drumul județean.
Muzeul Dunării de Jos a devenit în această perioadă partener în cadrul proiectului „Calarasi an Innovative Cultural Bridge for Sustainable Regional Development RO-BG 271”. În urma depunerii unei cereri de acordare a unui avans la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în contul Consiliului Județean Călărași a fost virată suma de 67 mii lei sub forma unei prefinanțări. Pentru derularea acestui proiect este necesară includerea acestei sume în bugetul muzeului călărășean.
De asemenea, în data de 11.05.2020, prin Dispoziția nr.259/2020 a Președintelui Consiliului Județean Călărași, a fost majorat bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2020 cu suma de 3.390 mii lei, ca urmare a sumelor încasate de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în contul unei cereri de plată aferentă proiectului european « Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ 402 tronson DN 4 -Curcani-Mariuta – limită județ Ialomița km.0+000-km.53+700 și DJ 302 tronson DN 3-Belciugatele-Mariuta-limită județ Ialomița km.0+000-km.15+365 »”
, se arată în Raportul proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2020.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *