Administrație

Călărași/Află de când poți plăti impozitele și taxele locale

Primăria Municipiului Călărași informează contribuabilii, persoane fizice și juridice, asupra posibilității achitării impozitelor și taxelor locale aferente anului în curs, începând cu data de 7 ianuarie 2022.

Plata obligațiilor față de bugetul local se poate realiza prin:

De asemenea, Primăria Municipiului Călărași precizează următoarele:

  • pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului în curs, se acordă o bonificaţie de 10%, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71/26.05.2021;
  • nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv;
  • până la data de 31.03.2022, persoanele fizice precum și persoanele juridice pot depune rapoartele de evaluare aferente clădirilor deținute, în vederea aplicării prevederilor art. 458, respectiv 460 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Program de lucru cu publicul

𝐋𝐮𝐧𝐢 – 𝐉𝐨𝐢:

  • 08:30 – 14:00: Constatare, impunere, urmărire și executare silită a creanțelor bugetare;
  • 08:30 – 16:00: Încasarea creanțelor bugetare;

𝐕𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢:

  • 08:30 – 13:00: Constatare, impunere, urmărire și executare silită a creanțelor bugetare;
  • 08:30 – 13:00: Încasarea creanțelor bugetare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *