Administrație

Consiliul Județean Călărași, convocat de îndată

Se convoacă, de îndată, Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 10 noiembrie 2020, ora 1000, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatelor unor consilieri județeni, însoțit de referatele Secretarului Județului și Președintelui CJC, nr. 17547/05.11.2020, nr. 17588/06.11.2020 și nr. 17776/09.11.2020;

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 99/2009 privind aprobarea modalității de gestiune a unor servicii de administrare a domeniului public al județului Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 17351/03.11.2020 și raportul Direcției Tehnice nr. 17352/03.11.2020;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe, destinate închirierii și a listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Județean Călărași, pentru tineri specialiști din sănătate, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 17402/04.11.2020 și raportul Serv. Juridic, nr. 17403/04.11.2020;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în 2 loturi a imobilului înscris în Cartea Funciară 29653 a UAT Călărași, aflat în domeniul public al județului Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 17399/04.11.2020 și raportul Direcției Economice nr. 17400/04.11.2020;

5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 17768/09.11.2020 și raportul Direcției Economice, nr. 17769/09.11.2020.

Ședința extraordinară se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

 

                 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *