Administrație

Consiliul Local Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 27.08.2020, ora 16.30, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului BUCIOVEANU VALENTIN şi declararea ca vacant a unui loc de consilier local;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Reconversie funcţională în zonă mixtă (locuinţe şi funcţiuni complementare comerţ/servicii)”, situat în strada Portului, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Ridicare interdicţie de construire terenuri nr. cadastral 26564, 26536, 26572, 23178, 28448, 21163, 21244, 23988, 20828, 28332, 26202, 24746, 23985, 20814, 20824, 20834, 20817, 20821, 20816, 20106, 31410”, din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi;
5. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului teren – cotă indiviză teren de sub construcţie, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 1A, bloc J55, în suprafaţă de 14.35 mp, către doamna Memet Carmen-Mariana;
6. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în Călăraşi, strada Actor Ştefan Bănică, nr. 6, în suprafaţă de 129 mp, identificat cu numărul cadastral 24110 şi carte funciară nr. 24110 a municipiului Călăraşi, către doamna Mustafa Viorica;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Modernizare şi extindere Corp B, Liceul Teoretic Mihai Eminescu din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi”;
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122/28.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în cadrul proiectului cu titlul „Modernizare şi extindere Corp B, Liceul Teoretic Mihai Eminescu din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi”;
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/28.03.2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţilor şi în Consiliul Director ale Asociaţiei „Fotbal Club DUNĂREA 2005 Călăraşi”.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *