Administrație

Primăria Călărași/ 21 de proiecte cu fonduri europene, de peste 41 milioane de Euro, în implementare

În domeniul fondurilor europene nerambursabile, Primăria Municipiului Călărași  are în prezent semnate 21 de contracte de finanțare în valoare de 41,28 milioane Euro, aflate astăzi, 14 iulie 2020, în diverse stadii de implementare, și urmând, ca în cel mai scurt timp (aproximativ 4 luni) să semneze încă 9 contracte de finanțare în valoare totala de 10,8 milioane Euro.

La începutul anului 2016, Primăria Municipiului Călărași  s-a confruntat cu o mare provocare – a absorbției  sumei de 24,7097 milioane Euro prin proiecte finanțabile din POR 2014-2020, la care urma să se adauge  2% contribuția PMC, procedeu aplicat tuturor municipiilor reședinta de județ din țară.

Pentru toate domeniile propuse de către finanțator, Primăria Municipiului Călărași  a pregătit și a depus la ADR Sud Muntenia 15 proiecte în valoare  totală de 34,26 milioane Euro (reprezentand 138,65% față de ținta propusă, mai mult cu 9,5503 milioane Euro).

Astfel, Călărași  este primul municipiu resedință de județ din Regiunea Sud-Muntenia care a semnat un contract de finantare din Axa 4.1 a POR, aceea destinată proiectelor de mobilitate urbană, și anume, proiectul destinat reducerii emisiilor de carbon prin modernizarea Străzii București, în valoare de 9,35 milioane Euro.

Totodată, Primăria Municipiului Călărași  a obținut finanțare pentru alte 11 proiecte în cadrul Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020 (INTERREG V-A), POCA 2014-2020, Comisia Europeană, POPAM 2014-2020 și din Fondul de Mediu, toate câștigate în sistem competitiv, la concurență cu celelalte primării din țară participante.

Toate proiectele depuse au fost aprobate pentru finanțare, astfel încât, la acest moment, în proiectele aflate în implementare se desfășoară activitățile aprobate, după cum urmează:

-achiziții de servicii

-achiziții de proiectare la stadiul PT și execuție de lucrări,

-achiziții furnizări  de bunuri

Pentru toate cele 21 de proiecte sunt contractate, aproape în totalitate, activitățile de informare și publicitate, audit, consultanță, verificare tehnică etc.

Menționăm faptul că, deși activitățile de achiziție de realizare proiect tehnic și execuție lucrări sunt în derulare, acestea vor fi considerate ca fiind îndeplinite abia la semnarea contractelor respective, deci la finalizarea achizițiilor.

Pentru informarea reală și obiectivă,  un proiect parcurge de la pregătirea lui și până la finalizare, următoarele etape obligatorii. De subliniat este faptul că de la conceperea proiectului, până la etapa de semnare a contractului de finanțare, pot trece peste 2 ani.

 1. Pregătire (studii de specialitate, achiziție servicii proiectare, realizare documentații tehnice, achiziție consultant, realizare planuri de dezvoltare, aprobare și avizare documentații, etc);
 2. Depunere la finanțator și evaluare;
 3. Semnare contract de finanțare;
 4. Implementare:
  1. Pregătire documentații achiziții (realizare SF);
  2. Realizare achiziții (proiectant, consultant, informare, promovare, audit, verificare tehnică, asistență tehnică proiectant, asistență tehnică dirigenție de șantier, execuție lucrări, etc);
  3. Întocmire documentație tehnică PT și avizare-autorizare;
  4. Execuție lucrări;
  5. Recepție lucrări;
  6. Echipare și dotare;
  7. Instruire personal utilizare;
  8. Activități de informare și publicitate;
  9. Activități de consultanță;
  10. Activități de promovare;
  11. Activități de auditare prin audit externalizat;
  12. Activități de management proiect (raportări, notificări, acte adiționale, rambursări, etc);
  13. Punere în funcțiune.
 5. Sustenabilitatea proiectului ( asigurarea funcționării în conformitate cu cerințele contractului de finanțare pe o perioada de 5 ani de la finalizarea perioadei de implementare).

Stadiul implementarii la data de 14 iulie 2020

1. Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului POȘTA VECHE din municipiul Călărași

-proiectul se află în faza de finalizare a execuției lucrărilor – estimare recepție: luna august 2020; sunt în derulare contracte pentru activități suport

2. Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit ȚARA COPILĂRIEI Călărași

-proiectul se află în evaluare achiziție de realizare PT și execuție lucrări; sunt în derulare contracte pentru activități suport; se estimează ca execuția de lucrari să înceapă în luna decembrie 2020;

3. Reabilitarea termică a Liceului Teoretic M. EMINESCU Călărași

-proiectul se află în etapa de realizare documentație PT , urmând ca execuția de lucrări să înceapă în luna august 2020; sunt în derulare contracte pentru activități suport

4. Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale T. VLADIMIRESCU Călărași

-proiectul se află în etapa de pregatire achizitie de realizare PT și executie lucrări; sunt în derulare contracte pentru activități suport; se estimează ca execuția de lucrări să înceapă în luna februarie 2021;

5. Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local (str.București- str.Prel.București)

– proiectul se află în evaluare achizitie de realizare PT si executie lucrări, fiind în derulare contracte pentru activități suport; se estimează ca execuția de lucrări să înceapă în luna aprilie 2021;

6. Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului

-proiectul se află în etapa de pregătire achiziție de realizare PT și execuție lucrări, fiind în derulare contracte pentru activități suport; se estimează ca execuția de lucrări să înceapă în luna mai 2021;

7. Îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Călărași și creșterea performanțelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al traficului și monitorizare video, bazat pe instrumente inovative și eficiente

-proiectul se află în etapa de pregătire achiziție de realizare PT și execuție lucrări/furnizare dotări, fiind în derulare contracte pentru activități suport; se estimează ca execuția de lucrări să înceapă în luna mai 2021;

8.Creșterea atractivității, siguranței și eficienței transportului public in municipiul Călărași prin modernizarea acestui mod de transport – autobuze, info călători, e-tiketing, stații călători

-proiectul se află în etapa de pregătire achiziție de furnizare dotări, fiind în derulare contracte pentru activități suport; se estimează ca furnizarea de echipamente să înceapă în luna octombrie 2021;

9. Sporirea gradului de mobilitate al populației prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente automatizate de biciclete in municipiul Călărași

-proiectul se află în etapa de pregătire achiziție de furnizare dotări, fiind în derulare contracte pentru activități suport; se estimează ca furnizarea de echipamente să înceapă în luna octombrie 2021;

10. Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin construirea unui terminal intermodal de transport în zona de vest (SIDERCA) a Municipiului Călărași

-proiectul se află în etapa de pregătire achiziție de realizare PT și execuție lucrări/furnizare dotări, fiind în derulare contracte pentru activități suport; se estimează ca execuția de lucrări să înceapă în luna mai 2021;

11. Înființare centru pentru activități educative și culturale în cartierul Livada

-proiectul se află în etapa de finalizare achiziție de realizare PT și execuție lucrări; în derulare contracte pentru activități suport; se estimează ca execuția de lucrări să înceapă în luna octombrie 2021;

12. Modernizare Centru comunitar existent și amenajare zone adiacente (Oborul Nou)

-proiectul se află în etapa de derulare achiziție de realizare PT și execuție lucrări; în derulare contracte pentru activități suport; se estimează ca execuția de lucrări să înceapă în luna decembrie 2021;

13. Regenerarea fizică a zonei defavorizate Cărămidari (Școala 7) prin dezvoltarea bazei materiale destinate activităților educative, culturale și recreative

-proiectul se află în etapa de pregătire achiziție de realizare PT și execuție lucrări; în derulare contracte pentru activități suport; se estimează ca execuția de lucrări să înceapă în luna decembrie 2021;

14. Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane varstnice SF. ANTIM IVIREANUL

-contract de finanțare semnat în data de 09.07.2020

15 Managementul comun al riscului pentru reacții eficiente ale autorităților locale în situații de urgență

Partener : Municipalitatea Belene (Bg)

-achizitia de echipamente este realizată în proporție de 90% ; proiectul se va finaliza în septembrie 2020;

16. Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe fluviul Dunarea în regiunea transfrontalieră Călărași – Silistra

Parteneri : UAT Județul Călărași

Municipalitatea Silistra(Bg)

Probleme în implementare: neasigurarea de către Consiliul Județean Călărași a terenului pe care se va implementa proiectul (teren ocupat în prezent de baza nautică aparținând CSM Călărași)

17. Sistem integrat pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Călărași

-proiectul se află în etapa de derulare achiziție de sistem; în derulare contracte pentru activități suport;

18. Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri simplificate pentru cetățeni la nivelul administrației publice Călărași

-proiectul se află în etapa de pregătire achiziție de consultant și sistem; în derulare contracte pentru activități suport;

19 Wifi4eu – wifi gratuit pentru europeni

– a fost semnat contractul de execuție lucrări; se estimează instalarea sistemului în luna august 2020

20. Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui club al pescarilor dunăreni din municipiul Călărași

– în prezent se execută lucrări de construcții; în derulare contracte pentru activități suport; se estimează finalizarea lucrărilor în luna mai 2021;

21. Înființare stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în municipiul Călărași (finantat de Agentia Fondului de Mediu)

-a fost semnat contractul de furnizare si instalare echipamente (stații de reîncărcare); se estimează punerea în funcțiune a celor 4 stații în jurul datei de 15 septembrie 2020.

Toate proiectele aflate în implementare se situează în graficul aprobat prin contractul de finanțare.

 

BIROUL DE PRESĂ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *