Administrație

Primăria Călărași implementează proiectul „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri simplificate pentru cetățeni la nivelul administrației publice a Municipiului Călărași”

Primăria Municipiului Călărași, prin Direcția Programe și Dezvoltare Locală, implementează, începând cu 18 mai 2020, proiectul „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri simplificate pentru cetățeni la nivelul administrației publice a Municipiului Călărași”, Cod SIPOCA 816 / Cod MySMIS2014 135232.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2: „Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectivul specific 2.1: „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”, și are o valoare de 3.046.760,00 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă de 2.985.824,80 lei și cofinanțarea eligibilă a beneficiarului de 60.935,20 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă introducerea de noi sisteme și standarde comune în Primăria Municipiului Călărași ce optimizează procesele către beneficiari. Obiectivul general al proiectului va conduce la consolidarea capacității de planificare strategică pe termen lung și fundamentarea deciziilor.

Rezultate previzionate:

▪identificarea, analiza și fundamentarea zonei urbane funcționale a municipiului Călărași;
▪elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, document de planificare strategică și fundamentare a procesului decizional din administraţia publică locală;
▪elaborarea documentului de planificare strategică a dezvoltării urbane durabile ”Plan de mobilitate urbană durabilă (PMUD) al zonei urbane funcționale a municipiului Călărași „;
▪elaborarea Strategiei de Smart City a Municipiului Călărași;
▪sistem informatic de Smart City implementat;
▪dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului.

Durata proiectului se întinde pe o perioadă de 24 luni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *