Administrație

Primăria Călărași, împrumut bancar pentru finanțarea unor investiții publice de interes local

Consilierii locali au adoptat joi, în cadrul primei şedinţe ordinare de plen din acest an, aproape cu unanimitate (20 de voturi pentru, unul împotrivă), Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.134/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de  41.572.000 lei, în vederea finanțării, a unor investiții publice de interes local.

Concret, a fost aprobată lista cu obiectivele ce vor fi finanţate în acest an din suma rămasă (19.809.775,92 lei) din creditul anterior menţionat, contractat în 2018 de la CEC Bank.

Până la această dată, soldul aferent acestui împrumut bancar de la CEC BANK este de 21.762.224,08 lei (4.828.698,62 lei, trageri în anul 2019 respectiv 16.933.525,46 lei, trageri în anul 2020) şi pentru care se plăteşte o dobândă lunară, de aproximativ 87 mii lei. Din suma totală a tragerilor din credit în anul 2020, suma aferentă proiectelor cu finanţare din FEN a fost de 3.003.600,57 lei. În urma analizării stadiului fizic al lucrărilor de investiţii derulate la nivelul municipiului Călăraşi, precum şi a restului de executat până la finalizarea acestora, comparativ cu sursele financiare disponibile, am decis modificarea Anexei la HCL 134/25.07.2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 41.572 mii lei, în sensul diminuării sumelor aferente unor obiective de investiţii (inclusiv sume aferente proiectelor cu finanţare din fonduri europene) şi majorarea sau / şi introducerea altora noi. Suma rămasă din creditul contractat este de 19.809.775,92 lei. Le mulţumesc consilierilor locali pentru votul acordat şi sper să putem continua în condiţii bune activitatea investiţională din acest an”, susţine primarul municipiului Călăraşi, Marius Dulce.

Finanțarea va merge către următoarele proiecte: Construire grădiniţă cu opt grupe; Documentaţie şi execuţie amenajare peisagistică şi modernizare bulevardul Nicolae Titulescu, între străzile Cornişei şi Locomotivei; Modernizare Bazar Big din municipiul Călăraşi – proiectare şi execuţie; Reabilitare clădire hală piaţă agro-alimentară (hala legume-fructe) din municipiul Călăraşi; Lucrări de amenajare Piaţa Unirii (Piaţa Centrală) din municipiul Călăraşi; Reţea alimentare cu apă şi canalizare pluvială strada Pescăruş, tronson cuprins între străzile Panduri şi General Constantin Pantazzi; Execuţie reţea canalizare pluvială strada Locomotivei; Proiect tehnic + execuţie reţea canalizare menajeră şi pluvială cartier Măgureni, municipiul Călăraşi; Reparaţii capitale străzi în municipiul Călăraşi – Lot 1; Modernizare străzi în cartierul Mircea Vodă, municipiul Călăraşi – Lot 1; Proiectare şi execuţie, reabilitare şi modernizare strada Griviţa; Reparaţii strada Plevna, strada Rahova, strada Viitor, municipiul Călăraşi; Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poşta Veche din municipiul Călăraşi, POR 2014 – 2020; Promovarea incluziunii sociale prin înfiinţarea unui club al pescarilor dunăreni, din municipiul Călăraşi, POPAM 2014 – 2020; Managementul comun al riscului pentru reacţii eficiente ale autorităţilor locale în situaţii de urgenţă, Interreg V-A România – Bulgaria 2014 – 2020; Reabilitarea termică a Şcolii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” din Călăraşi, POR 2014 – 2020; Reabilitarea termică a Grădiniţei cu Program Prelungit „Ţara Copilăriei” Călăraşi, POR 2014 – 2020 ; Reabilitarea termică a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Călăraşi, POR 2014 – 2020; Înfiinţare centru pentru activităţi educative şi culturale în cartierul Livada, POR 2014 – 2020; Modernizare Centru Comunitar existent şi amenajare zone adiacente (Oborul Nou), POR 2014 – 2020; Sistem integrat pentru simplificare proceduri administrative şi reducerea birocraţiei la nivelul municipiului Călăraşi, POCA 2014 – 2020; Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraşi prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local SMIS 129156 (strada Bucureşti); Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri simplificate pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice a municipiului Călăraşi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *