Actualitate

S-a lansat Programul „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”

Începând cu data de 8 decembrie 2021, instituțiile publice și unitățile administrativ–teritoriale care doresc participarea în cadrul Programului ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” își pot crea conturile de utilizator în aplicația informatică pusă la dispoziție pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), www.afm.ro.

Ulterior, din data de 13 decembrie 2021, ora 10:00, solicitanții pot depune cererile de finanțare, împreună cu documentația aferentă, în aplicația informatică prin intermediul conturilor de utilizator create.

Solicitanții care au conturile create și utilizate pentru înscrierea în cadrul Programului Eficiență Energetică în clădirile publice și în cadrul Programului Iluminat Public, rămân valabile și pot fi accesate pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul Programului Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități.

Bugetul alocat sesiunii de finanțare este de 500 milioane lei.

Programul se adresează instituțiilor publice și unităților administrativ-teritoriale organizate la nivel de municipiu, oraș, comună și județ, Municipiului București și subdiviziunilor municipiului București, instituțiilor publice/UAT-urilor localizate în stațiuni turistice de interes național și de interes local și zonelor metropolitane ale municipiilor reședință de județ/municipiului București care pot beneficia de fonduri pentru îmbunătăţirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice.

”Din dorința de a adapta prevederile ghidului de finanțare la condițiile tehnice contemporane, ca parte a conduitei permanente a instituției noastre îndreptate în sensul îmbunătățirii actelor normative ce stau la baza liniilor de finanțare din portofoliu, am luat decizia promovării unui proiect de modificare a Ghidului aferent Programului de finanțare a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități. Modificarea se referă la caracteristicile tehnice ale punctelor de reîncărcare și este menită să relaxeze condițiile actuale, astfel încât solicitanții să poată opta pentru o gamă mai largă de soluții tehnice pe care să le adopte în cadrul proiectelor. Având în vedere că lansarea acestei linii de finanțare este mult așteptată, iar dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare a autovehiculelor electrice completează pachetul de măsuri destinat promovării transportului verde la nivelul țării noastre, modificarea Ghidului de finanțare va fi realizată în regim de urgență, astfel încât documentațiile tehnice să poată fi corelate cu noile prevederi, în vederea depunerii lor în cadrul sesiunii lansate astăzi”, a declarat Lóránd-Árpád FÜLÖP, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Finanțarea în cadrul programului se acordă în procent de 100% din cheltuielile eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți. Suma maximă finanțată pentru instalarea unei stații de reîncărcare este de 190.000 lei, valoare ce reprezintă 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Finanțarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant, după cum urmează:

 • instituție publică — maximum 800.000 lei;
 • UAT — municipiul București — maximum 8.000.000 lei;
 • subdiviziune a municipiului București — maximum 8.000.000 lei;
 • UAT — municipiu de rang I — maximum 4.000.000 lei;
 • UAT — municipiu de rang II — maximum 3.000.000 lei;
 • UAT — oraș — maximum 2.000.000 lei;
 • UAT — comună — maximum 1.000.000 lei;
 • UAT — județ — maximum 4.000.000 lei;
 • instituție publică/UAT — localizată în stațiuni turistice de interes național —maximum 3.000.000 lei;
 • instituție publică/UAT — localizată în stațiuni turistice de interes local — maximum 2.000.000 lei;
 • zonă metropolitană (definită sau constituită) a municipiilor reședință de județ/municipiului București — maximum 2.000.000 lei.

Înscrierile în aplicație se realizează în limita a 150% a bugetului alocat programului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *