Administrație

Şedinţă extraordinară, pentru bugetul Judeţului Călăraşi

Consiliul Judeţean Călăraşi se convoacă în şedinţă extraordinară, la data de 9 februarie 2024, începând cu ora 1100, în sala ”Mihai Arbagic”  a instituţiei.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâri:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Județului Călărași pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027 nr. 2244/05.02.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.2245/05.12.2024, Raportul Direcției Economice nr. 2247/05.12.2024, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;
  2. 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2023, în exercitiul bugetar 2024 nr. 2235/05.02.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 2236/05.02.2024, Raportul Direcției Economice nr. 2238/05.02.2024, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;
  3. 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării, cu cinci posturi, a numărului personalului neclerical din judeţul Călăraşi nr. 2091/01.02.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 2092/01.02.2024, Raportul Direcției Economice nr. 2094/01.02.2024, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;
  4. 4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea normativelor de cheltuieli privind promovarea și protecția drepturilor copilului, pe anul 2024 si pentru aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, a costului de întreținere a unei persoane adulte asistată în centrele de adulți și a costului serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului în centrele de copii, pe anul 2024 nr. 2127/01.02.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 2128/01.02.2024, Raportul Direcției Economice nr. 2129/01.02.2024, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe.

Hotărârea privind aprobarea bugetului Judeţului Călăraşi, pe anul 2024, şi a estimărilor pentru anii 2025-2027, poate fi consultată AICI.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *