Agricultură

10 august 2021, ultima zi la ajutorul pentru bovine

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește fermierilor că până la data de 10 august 2021 inclusiv, pot depune cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, în conformitate cu OUG 58/2021.

Până  la  data de 6 august, la nivel national, au  fost  depuse  89.166  cereri  pentru  un  număr  total  de 1.247.904 de capete și o cantitate de lapte de 78.244,54 tone. Beneficiari sunt crescătorii care dețin animale din speciile bovine (taurine și bubaline), respectiv,  persoane  fizice,  persoane  juridice,  întreprinderi  individuale,  întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care au în posesie permanentă animale înscrise în RNE, în calitate de proprietar de animale și/sau proprietar de exploatație.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative pot fi depuse la Centrele APIA județene/locale sau transmise prin fax, poștă sau  în  format  electronic  ca  document  scanat,  prin  e-mail, cu condiția asumării prin semnătură  de  către  reprezentantul  legal  al  beneficiarului  pe  fiecare  pagină  a documentului transmis.

În situația în care beneficiarii dețin mai multe exploatații de bovine cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale din județe diferite, aceștia depun  o singură cerere  la  Centrul  APIA  județean/local/al  Municipiului București pe raza căruia au sediul social sau își au domiciliul, după caz.

Plafonul total alocat este de 225.537.713,79 lei, repartizat astfel:

a) 182.708.014,97 lei pentru efectivele de bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga efectivele de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021;

b) 42.829.698,82 lei pentru cantitatea de lapte valorificată în luna ianuarie 2021.

APIA calculează  cuantumul  pe  cap  de  animal  prin  raportarea plafonului (182.708.014,97 lei) la efectivul total de bovine eligibile, iar cuantumul pe tona de lapte prin raportarea plafonului (42.829.698,82 lei) la cantitatea totală de lapte eligibilă.

Valoarea  ajutorului  de  stat  se  calculează  pentru  fiecare  beneficiar  în  funcție  de numărul de capete de bovine eligibile la care se poate adăuga și valoarea calculată în funcție  de  cantităţile  de  lapte,  în  tone,  produse  și  valorificate,  eligibile  până  la concurența plafonului de 225.000 euro  la  cursul  de  schimb  valutar  stabilit  de  Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență.

Ajutorul de stat se cumulează, fără a depăși echivalentul în lei a 225.000 euro pentru același beneficiar, și cu  alte forme de sprijin acordate în conformitate cu secțiunea 3.1 din Comunicarea CE respectiv:

  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei  economice  generate  de  pandemia  de  COVID-19,  aprobată cu modificări prin Legea nr.19/2021;
  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei  economice  generate  de  pandemia  de  COVID-19,  aprobată cu modificări prin Legea nr.20/2021;
  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr.21/2021;
  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de  stat  pentru  susţinerea  activităţii  producătorilor  din  sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată prin Legea nr.122/2021;
  • Măsura 21 – Măsură specifică de acordare a  unui  sprijin  temporar  cu  caracter excepţional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia COVID-19 din cadrul PNDR 2014-2020.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2021.

Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2021 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *