Actualitate

Amenzi de 61.000 de lei, aplicate angajatorilor din Călărași

În săptămâna 22 – 26 februarie 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din Călăraşi a efectuat controale în următoarele domenii de activitate: activităţi medicale,  întreţinerea şi repararea autovehiculelor, alimentație publică, comerţ, agricultură, construcţii, transporturi.

Potrivit unui comunicat de presă al ITM Călărași, acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective: verificarea  respectării de către angajatori şi angajaţi a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; identificarea şi combaterea muncii nedeclarate; respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă; eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficiențe: neîncheierea Contractului Individual de Muncă (CIM) în formă scrisă; neacordarea drepturilor salariale; lipsa programării concediilor de odihnă /necompensarea în bani la încetarea CIM; neacordarea repausului săptămânal; neevidenţierea orelor prestate; necompletarea dosarelor personale; lipsa dovezilor de comunicare a deciziilor de incetare a activităţii şi a adeverinţelor de venit; angajatorul nu a consemnat în fişele de instruire rezultatul testărilor anuale a cunoştinţelor de SSM; angajatorul nu a asigurat în spaţiul destinat pentru pacienţi un recipient (marcat și semnalizat) pentru aruncarea EIP-lui utilizat de pacienti; angajatorul nu a afișat la intrare și în locuri vizibile reguli de conduită obligatorii pentru pacienţi/vizitatori; locul de muncă special amenajat pentru colectarea deşeurilor biologice nu este semnalizat în mod corespunzător; planul de prevenire si protecţie revizuit și completat cu măsurile stabilite pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 (întocmit în baza evaluării riscurilor revizuită pentru SARS-CoV-2) nu a fost adus la cunoștința lucrătorilor în cadrul efectuării unei instruiri periodice suplimentare; societatea nu a numit prin decizie internă lucrătorul care acordă primul ajutor; în cadrul spălătoriei auto și vulcanizării nu au fost marcate căile de acces și circulație în incintă, pentru  accesul autovehiculelor; nu au fost prezentate fişele de aptitudini pentru lucrători, semnate de medicul de medicina muncii; instrucţiunile proprii de securitate si sănătate în muncă nu acoperă toate activitățile desfășurate de unitate (nu se face referire la activitatea de spălătorie a autovehiculelor, utilizarea platformei de ridicat, utilizarea compresorului, utilizarea substanţelor periculoase, utilizarea echipamentelor din cadrul vulcanizării- ex. masina de dejantat, etc.); unitatea nu a depus la ITM Călăraşi lista cu substanţele utilizate și manipulate în cadrul punctului de lucru; neîndeplinirea măsurilor dispuse în procesul verbal de control anterior (ex. neautorizarea ISCIR pentru compresor și platforma de ridicat); instruirea salariaților este efectuată în mod necorespunzător (neprezentarea tuturor fișelor de instruire, la instruirea introductiv generală lipsește semnătura celui instruit, la instruirea la locul de muncă lipsesc cele trei semnături (a celui instruit, a celui care a efectuat instruirea și a celui care a verificat însuşirea cunoştinţelor, neconcordanţa între materialele înscrise în fișa de instruire la capitolul instruire periodică și materialele înscrise în tematica de instruire periodică, etc.); la data controlului, tabloul electric era deschis, nu era dotat cu covor electroizolant, nesemnalizat corespunzător și sub acesta se aflau depozitate diferite materiale; în magazia de produse fitosanitare există materiale care nu au nici o legătură cu produsele de uz fitosanitar; nu a fost prelucrat lucrătorilor manualul de exploatare pentru tractoarele şi maşinile agricole din import; unitatea a desemnat o persoană cu atribuţii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, însă aceasta nu a fost instruită în acest sens.

Rezultatul controalelor

Inspectorii din cadrul Compartimentului Relaţii de Muncă au verificat 25 de angajatori, din care unul a fost sancţionat pentru muncă nedeclarată şi s-au aplicat amenzi în valoare de 40.000 de lei. Au fost dispuse 19 măsuri cu termene precise de rezolvare. Inspectorii Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă au efectuat 26 de controale, în urma cărora 23 de angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 21.000 de lei.  Pentru remedierea deficiențelor s-au aplicat 59 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *