Administrație Educație

Apelul de proiecte „Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de educație timpurie”, deschis. Consiliile județene pot solicita finanțare

Consiliile județene, cu sprijinul Inspectoratelor Școlare Județene, pot solicita finanțare pentru înființarea/extinderea serviciilor de educație timpurie (creșe, grădinițe, servicii complementare). Apelul de proiecte „Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de educație timpurie” a fost deschis de Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO), și în parteneriat cu Ministerul Educației.

În cadrul apelului de tip competitiv vor fi finanțate proiecte care urmăresc îmbunătățirea accesului copiilor cu vârste până la 6 ani la educația timpurie.

Bugetul total alocat este dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru) și este de 120.000.000 de euro. Din valoarea totală a alocării financiare, 102.000.000 euro reprezintă contribuția FSE+, iar 18.000.000 euro reprezintă contribuția națională.

Cine poate depune proiecte

Proiectele pot fi depuse de Consiliile județene în parteneriat cu:

 • Inspectoratul Școlar Județean (obligatoriu);
 • Autorități ale administrației publice locale;
 • Instituții de învățământ superior;
 • Unități de învățământ acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională;
 • Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE);
 • Furnizori privați de educație timpurie, inclusiv organizații neguvernamentale.
Ce valoare pot avea proiectele

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 201.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși 7.814.851,40 de euro.

Valoarea eligibilă a proiectelor va fi dimensionată în funcție de valoarea grupului țintă aferentă indicatorului EECO06+07 având ca reper suma de 3.117,21 de euro/copil.

Serviciile nou înființate prin prezentul apel PEO beneficiază de personal de la Ministerul Educației, prin asigurarea costului standard.

 Care este grupul țintă și ce activități sunt eligibile

Grup țintă: copii de la 3 luni la 6 ani înscriși sau nu la creșă/grădiniță/servicii complementare, precum și părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Activități eligibile (selecție):
 • elaborarea unei strategii județene de dezvoltare a serviciilor de educație timpurie pentru asigurarea participării tuturor copiilor sub 6 ani la educație, îndeosebi a celor provenind din grupuri dezavantajate;
 • înființarea/extinderea unui serviciu de educație timpurie (creșă, grădiniță, servicii complementare);
 • vizite de studiu în țară și străinătate;
 • activități de informare, consiliere și sprijin al părinților privind importanța educației timpurii, inclusiv vizite la domiciliu și evenimente de tip „Ziua porților deschise”;
 • activități specifice de sprijin al părinților minori (subvenții, consiliere juridică, sprijin pentru îngrijirea copiilor etc.);
 • dotarea și amenajarea spațiilor interioare cu mobilier adecvat copiilor;
 • amenajarea centrelor de activitate (bibliotecă, joc de rol, construcții, nisip și apă, artă, știință);
 • terapie logopedică, consiliere și sprijin psihopedagogic pentru copiii cu cerințe educaționale speciale;
 • înființarea și dotarea de camere resursă în unitățile de educație timpurie;
 • activități de studiu al limbii materne, respectiv al istoriei, al tradițiilor și culturii minorității căreia îi aparțin antepreșcolarii/preșcolarii.

Cererile de finanțare pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în perioada 11 iunie 2024 – 10 septembrie 2024.

 Ghidul solicitantului și anexele sunt disponibile AICI.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *