Administrație

Bugetul municipiului Călărași, aprobat

Bugetul municipiului Călărași a fost aprobat, pe data de 18 februarie a.c., în cadrul ședinței de Consiliu Local. Acesta are o valoare totală de 126.972 mii lei.

Bugetul va fi împărțit astfel:

Secțiunea funcționare

• Autorități publice și acțiuni externe-aparat propriu al primăriei, în sumă de 21.017 mii lei, alcătuit din: cheltuieli de personal 18.600 mii lei, bunuri și servicii 2.075 mii lei și cheltuieli pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap, 160 mii lei; se alocă suma de 182 mii lei pentru dotări (stații lucru+soft).
• Alte servicii publice generale-suma totală de 2.181 mii lei: Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor 1.670 mii lei, cotizații diferite organisme 181 mii lei, cheltuieli alegeri locale 300 mii lei, implementarea strategiei pentru integritate a Primăriei Călărași, 30 mii lei.
• Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi, în suma de 2.740 mii lei, reprezintă dobânda împrumut bancar BCR pentru investiții.
• Ordine publică și siguranță națională, total 6.661 mii lei, din care: Poliția locală 6.580 mii lei, Protecția civilă și protecția contra incendiilor 81 mii lei.
• Învățământ: bugetul pentru învățământul preuniversitar de stat însumează 6.642 mii lei. Pentru sumele a căror destinație este prezentată mai jos, s-a primit finanțare de la bugetul de stat, respectiv sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, în suma de 4.544 mii lei, diferența se va suporta din veniturile proprii ale municipiului, rămânând astfel în sarcina Primăriei cheltuielile cu întreținerea și funcționarea acestora, precum și realizarea anumitor cheltuieli de investiții, cheltuieli cu bursele elevilor și cofinanțarea unor proiecte europene. Situația se prezintă astfel: chletuieli cu bunuri și servicii 6.280 mii lei, cheltuieli cu finanțarea unor proiecte 42 mii lei, cheltuieli pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale 193 mii lei, suma de 227 mii lei reprezentând cheltuieli de capital se repartizează școlii.
• Sănătate 1.346 mii lei (asistenți școlari și comunitari 1.388 mii lei, cheltuieli transport donatori de sânge 8 mii lei).
• Cultură, recreere, religie total 15.754 mii lei din care: sport 5.052 mii lei, tineret și sport, cultură- licitație proiecte Legea nr. 350/2005, suma 300 mii lei; întreținere zone verzi 1.550 mii lei; complex agrement Zoo Dumbrava 2.328 mii lei; servicii religioase 945 mii lei; alte servicii în domeniul culturii, recreării 1.137 mii lei: suma de 400 mii lei este aferentă ratelor la creditul în lei contractat la BCR.
• Asigurări și asistență socială suma totală 20.192 mii lei din care: Cămin de bătrâni Antim Ivireanul suma 2.273 mii lei, din care 117 mii lei sume defalcate din TVA, diferența fiind asiguratădin bugetul propriu al municipiului; asistență socială în caz de invaliditate 18.757 mii lei; creșa săptămânală 2043 mii lei; ajutoare sociale de încălzire 187 mii lei; Cantina de ajutor social 1.706 mii lei; Direcția de Asistență Socială 5.021 mii lei.
• Locuințe, servicii și dezvoltare publică 17.063 mii lei din care: locuințe Primăria Municipiului Călărași în sumă de 1.567 mii lei; alimentare cu apă 803 mii lei, iluminatul public 3.640 mii lei, extinderi rețele alimentare cu gaze 180 mii lei. La aceste sume se adaugă rata la împrumutul SAMTID contractat de SC Ecoaqua S.A. în sumă de 400 mii lei; SPCTAFL are un buget de 6.615 mii lei.
• Protecția mediului suma de 11.915 mii lei este compusă din: Serviciul public Câini fără Stăpân 3.258 mii lei; colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor 6.626 mii lei; canalizarea și tratarea apelor reziduale 2.021 mii lei.
• Transporturi suma de 11.110 mii lei din care: Serviciul Public Pavaje Spații Verzi 6.614 mii lei; străzi 1.669 mii lei; subvenții transport local 2.400 mii lei; suma de 800 mii lei este aferentă ratelor la creditul în lei contractat la BCR.

Secțiunea Dezvoltare

• Având în vedere faptul că, la data de 31.12.2019 execedentul bugetar a fost de 5.529 mii lei, acesta va asigura în acest an, pe lângă sumele din împrumutul bancar pentru investiții contractat la CEC BANK de 21.156 mii lei, plafon de tragere în acest an, realizarea investițiilor. Astfel că valoarea totală a investițiilor propuse în acest an bugetar este de 29.471 mii lei: 2.786 mii lei din venituri proprii, 5.529 mii lei din excedentul bugetar al anului 2019 și 21.156 mii lei din împrumutul bancar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *