Administrație

Consilierii județeni, convocați în ședință extraordinară

Se convoacă, de îndată, Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 7 decembrie 2021, ora 1000, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2021,  însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18944 din 06.12.2021, Raportul Direcției Economice nr.18945 din 06.12.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației de hrană pentru copiii și adulții din centrele alflate în  subordinea Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.18941 din 06.12.2021, Raportul Direcției Economice nr.18943 din 06.12.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe;

3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului din str. Sloboziei nr. 9-11, municipiul Călărași, județul Călărași și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Centru Socio-Cultural Călărași (fost Palat Administrativ)”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18402 din 24.11.2021, Raportul comun al Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe și al Direcției Tehnice nr. 18403 din 24.11.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe;

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.163/2017 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.18922 din 06.12.2021, referatul Secretarului General al Județului nr.18921 din 06.12.2021, ce va fi avizat de Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Sala MIHAI ARBAGIC” unei părţi de imobil aparţinând domeniului public al Judeţului Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 18926 din 06.12.202, Raport Compartiment Juridic nr. 18927 din 06.12.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică

Ședința extraordinară precizată se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni pe tablete și folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *