Administrație

Consilierii locali se întrunesc în şedinţă

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, marţi, 19.04.2022, de la ora 16:30, în sala de şedinţe a primăriei, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ,,strada Livezilor” accesului auto şi pietonal situat în municipiul Călăraşi.
 2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul ,,CASA DUMITRU BÂZU” imobilul situat în municipiul Călăraşi, strada Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989, nr. 38, judeţul Călăraşi.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibilitate, prioritate, restrictive şi de selecţie) pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale precum şi actelor justificative pentru întocmirea dosarelor.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren cu suprafaţa de 159 mp şi a unei construcţii – C1, în suprafaţă de 35 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Măgura, nr. 28D, număr cadastral 32050, cu destinaţia de locuinţă.
 5. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui imobil teren cu suprafaţa de 159 mp şi a unei construcţii – C1, în suprafaţă de 35 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Măgura, nr. 28D, număr cadastral 32050, cu destinaţia de locuinţă.
 6. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Aleea Dumbrava Minunată, nr. 1, în suprafaţă de 658 mp, C.F. nr. 32154, în favoarea S.C. APETIT S.R.L.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării blocurilor 8, 9, 10 cu numerele cadastrale 32231, 32232, 32233, situate în municipiul Călăraşi, strada Cornişei, nr. 1.
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Călăraşi.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor specifice şi a indicatorilor de performanţă ai Direcţiei Poliţia Locală Călăraşi.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Călăraşi.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călăraşi.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor practicate de S.C. Brai – Cata S.R.L. sucursala Călăraşi pentru prestarea de servicii pe teritoriul municipiului Călăraşi.
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local pentru achiziţionarea unui sistem alternativ de încălzire a locuinţei şi preparare apă caldă menajeră, familiilor şi persoanelor singure ale căror apartamente sunt arondate centralei termice de zonă CT 29 şi care sunt branşate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică la data de 01.04.2022.
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136/27.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor tip A.N.L., situate în municipiul Călărași, județul Călărași.
 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de gospodărire comunală a municipiului Călăraşi.
 16. Proiect de hotărâre privind indexarea, la nivelul municipiului Călăraşi, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023, cu rata inflaţiei de 5,1%.
 17. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.05.2022-31.07.2022.

Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *