Economie

Obligativitatea contribuabililor de a comunica prin Spațiul Privat Virtual

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași reamintește contribuabililor, că începând cu data de 1 Martie 2022, potrivit alin. (1^1),art.79 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare,introdus prin O.G. nr. 11/2021 „contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să transmită organului fiscal central cereri, înscrisuri sau orice alte documente  prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor/ A.N.A.F.”.

În consecință, contribuabilii sus menționați au obligația de a se înrola în  SPV și de a transmite prin intermediul acestuia  orice  cerere,  înscris sau  alt document în relația cu organul fiscal central.În situația în care contribuabilii/plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării electronice a înscrisurilor,cererilor sau  oricăror altor  documente iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare.

Prin transmiterea documentelor prin mediul electronic sunt economisite atât resursele contribuabililor, cât și ale administrației fiscale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *