Economie

Câștigul salarial mediu nominal net a scăzut

Direcția Regonală de Statistică din Călărași informează că în luna ianuarie 2021, câştigul salarial mediu nominal brut a fost 5.549 de lei, cu 357 de lei (-6,0%) mai mic decât în luna decembrie 2020. Câştigul salarial mediu nominal net a fost 3.395 de lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 225 lei (-6,2%).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (8107 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1732 lei).

Ianuarie 2021 comparativ cu ianuarie 2020

Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 6,5%.

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

Indicele câştigului salarial real a fost 103,4% pentru luna ianuarie 2021 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Indicele câştigului salarial real a fost 92,6% pentru luna ianuarie 2021 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 224,2%, cu 18,1 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna decembrie 2020.­

Ianuarie 2021 comparativ cu decembrie 2020

În luna ianuarie 2021, în majoritatea activităţilor din sectorul economic , nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut faţă de luna precedentă ca urmare a acordării în luna decembrie 2020 de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna ianuarie au fost mai mici comparativ cu luna precedentă ca urmare a nerealizărilor de producţie ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte/proiecte), cât şi a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

  • între 16,0% şi 24,0% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea produselor din tutun, transporturi pe apă, alte activităţi extractive, fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, industria metalurgică, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului;
  • între 11,5% şi 15,5% în telecomunicaţii, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, tranzacţii imobiliare, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, cercetare-dezvoltare, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), activităţi de editare, extracţia minereurilor metalifere, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, colectarea şi epurarea apelor uzate, captarea, tratarea şi distribuţia apei;
  • între 7,5% şi 11,0% în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), fabricarea echipamentelor electrice, extracţia cărbunelui superior şi inferior, fabricarea produselor textile, construcţii, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), fabricarea băuturilor, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice.

Creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au înregistrat în sectorul economic, la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2, după cum urmează:

  • în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (+5,4%), ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime anuale sau pentru performanţe deosebite);
  • în hoteluri şi restaurante (+2,8%), respectiv în activităţi de spectacole, culturale şi recreative (+2,1%), ca urmare a reluării activităţii anumitor agenţi economici, aplicării prevederilor legale , încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte), precum şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie.

În sectorul bugetar  s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, astfel: în sănătate şi asistenţă socială (-2,6%), în administraţie publică (-1,3%), respectiv în învăţământ (-1,1%).

Foto: www.businessmagazin.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *