Administrație

Consilierii judeţeni se întrunesc în şedinţă extraordinară

Consiliul Judeţean Călăraşi se convoacă în şedinţă extraordinară, la data de 8 iunie 2022, începând cu ora 1000, în sala de şedinţe ”Mihai Arbagic”, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2022 nr.8611/03.06.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 8612/03.056.2022, Raportul Direcției Economice nr. 8614/03.06.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „RESTART în Municipiul Călăraşi – Incluziune socială pentru copiii proveniţi din Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călăraşi” și de aprobare a acordului de parteneriat nr. 8211/27.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 8212/27.05.2022, Raportul Direcției Tehnice nr. 8213/27.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmiterea imobilului cu nr. MFP 102756 din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Călărași, în domeniul public al Județului Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași nr. 8215/27.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 8216/27.05.2022, Raportul Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 8217/27.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmiterea a imobilului cu nr. MFP 145270 din proprietatea Agenţiei Naţionale pentru Sport – Clubul Sportiv Municipal Călărași, în domeniul public al Județului Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași nr.8219/27.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 8220/27.05.2022, Raportul Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 8221/27.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici si actualizarea devizului general ale obiectivului de investiție „MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMULUI JUDEȚEAN – DJ 211D TRONSON DN21 (ȘTEFAN VODĂ)-LIBERTATEA – DN3B (DICHISENI) KM 13+500 – KM 41+500, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” nr. 8330/30.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 8331/30.05.2022, Raportul Direcției Tehnice nr. 8332/30.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și Comisia de Urbanism;

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici si actualizarea devizului general ale obiectivului de investiție „Modernizare DJ 411 Chirnogi – Radovanu – Crivăț – Limita județului (Hotarele) km 0+000 – km 18+090” nr. 8246/30.05.2022,  însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 8247/30.05.2022, Raportul Direcției Tehnice nr. 8248/30.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe și Comisia de Urbanism;

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei Economico-Militare a Judeţului Călăraşi nr. 8583/03.06.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 8584/03.06.2022, Raportul Vicepreşedintelui desemnat, Samoilă Ion, nr. 8586 din 03.06.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică;

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 111/2022 privind aprobarea deplasării unei delegații a Consiliului Județean Călărași la Helsingborg (Suedia), în perioada 13 – 18 iunie 2022 nr. 8199/27.05.2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 8201/27.05.2022, Raportul  comnun al Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe și al Direcției Economice nr. 8202 din 27.05.2022, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – finanțe.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *