Administrație

Digitalizare la Consiliul Judeţean Călăraşi

Conferinţa de lansare a proiectului “Soluții informatice integrate pentru simplificare administrativă și reducerea birocrației prin digitalizarea serviciilor publice partajate la nivelul Consiliului Județean Călărași” s-a desfăşurat în această săptămână.

La eveniment au participat 50 de persoane, reprezentanți ai unor instituții importante din municipiul Călărași, reprezentanți ai Consiliului Județean Călărași și alte persoane interesate de activitățile și rezultatele proiectului.

Proiectul se implementează în perioada 25.05.2022 – 24.10.2023, este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, iar prin el se va soluționa nevoia identificată de implementare a unui sistem informatic cu module adaptate nevoilor aferente serviciilor gestionate partajat de către autoritatea publică județeană Călărași.

Caracterul inovator al acestuia constă în faptul că la nivel local implementarea proiectului duce la îmbunătățirea substanţială a serviciilor, aduce plusvaloare activității Consiliului Județean Călărași prin integrarea serviciilor publice din instituție, eficientizarea operațiunilor, conducând în final la economii substanțiale de timp, hârtie, etc.

Acest proiect nu se implementează în parteneriat, Consiliul Judeţean Călăraşi fiind beneficiarul direct al acestuia.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.982.100,99 de lei, cuantumul cofinanţării acestuia fiind de 59.642,02 lei, aceasta fiind suportată din bugetul propriu al judeţului Călăraşi.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității administrative a Consiliului Județean Călărași de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice oferite partajat prin simplificarea procedurilor administrației județene și reducerea birocrației pentru cetățeni.

Grupul țintă vizat direct de implementarea și rezultatele proiectului este format din 25 persoane, angajați ai Consiliului Judetean Călărași. Alte grupuri care vor beneficia indirect de rezultatele proiectului sunt reprezentate de cetățenii județului Călărași care vor beneficia de servicii publice eficiente și alți utilizatori externi ( de ex ONG-urile, autorități ale administrației centrale).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *