Actualitate

Focar de pestă porcină africană, în localitatea Curcani

În data de 11 decembrie 2020 a fost confirmată prezența virusului Pestei Porcine Africane în cadrul unei exploatații nonprofesionale din localitatea Curcani, județul Călărași. Potrivit unui comunicat de presă al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Călărași, exploatația de porci este o gospodărie particulară în care a fost deținut un porc.

DSVSA Călărași, prin serviciile de specialitate, a intervenit în regim de urgență de la data când s-a suspicionat boala pe cazurile notificate de medicul veterinar de liberă practică, fiind recoltate probe sub control oficial, cu rezultat pozitiv pentru pesta porcină africană.

Până la confirmarea bolii, exploatația a fost plasată sub supraveghere oficială și au fost aplicate măsuri de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, a produselor, subproduselor și a mijloacelor de transport.

În data de 14.12.2020, Centrul Local de Combatere a Bolilor Județean Călărași s-a reunit în ședință extraordinară și în urma dezbaterilor, prin majoritate de voturi, a fost aprobat, prin Hotărâre a Instituției Prefectului-Județul Călărași, planul de măsuri de combatere a Pestei Porcine Africane (PPA) în exploatația de suine:

 • Până la stingerea oficială a bolii pe teritoriul localităților definite în zone de protecție: Curcani și localitățile din zona de supraveghere Mitreni, Valea Roșie, Clătești; Valea Popii, Radovanu; Șoldanu, Negoiești; Valea Stânii, Luica; Nana este interzisă mișcarea suinelor, produselor și subproduselor provenite de la acestea, a gunoiului de grajd.
 • Mișcarea anumalelor din zona de protecție este restricționată.
 • Mișcarea animalelor din zona de supraveghere este restricționată.
 • Deplasarea și transportul porcilor pe drumuri publice sau private sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt avizate de autoritatea veterinară locală.
 • Toate porcinele se vor ține închise în curte, fără acces la pășunat și bălți, pentru a împiedica venirea în contact a porcinelor domestice cu cele sălbatice și pentru a limita răspândirea bolii.
 • Toate cazurile de îmbolnăvire sau mortalitate la porcinele din curtea proprie vor fi anunțate, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit din localitate.
 • Toate cazurile în care cadavrele de porcine sunt descoperite în locuri publice, se anunță, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit.
 • Se interzice organizarea, pe teritoriul localităților, de piețe, târguri sau expoziții de păsări și animale.
 • Toate indicațiile medicului veterinar de liberă practică împuternicit se respectă necondiționat.
 • Niciun alt animal domestic nu poate intra sau ieși dintr-o exploatație nonprofesională și/sau comercială în cursul a 45 de zile în zona de protecție, fără autorizarea autorității veterinare locale.
 • Niciun animal domestic nu poate intra sau ieși dintr-o exploatație nonprofesională și/sau comercială în cursul primelor șapte zile în zona de supraveghere fără autorizarea autorității veterinare locale.
 • Aplicarea măsurilor în zona de protecție și de supraveghere se mențin până când s-au finalizat operațiunile de curățenie dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată și porcii prezenți în toate exploatațiile din zona de protecție și de supraveghere au fost supuși unor examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și porcii nu prezintă semne de boală.
 • Toți cetățenii din localitățile definite în zone de protecție și supraveghere sunt obligați să respecte măsurile indicate în prezenta dispoziție. Nerespectarea prevederilor acestei dispoziții reprezintă încălcări ale legii. Aceste încălcări pot fi sancționate conform HG 984/2005, cu modificări.

DSVSA Călărași atenționează crescătorii de suine asupra respectării prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 20/2018 privind deținerea în gospodăriile populației a unui număr limitat de suine, cu respectarea condițiilor de biosecuritate prevăzute de Ordinul ANSVSA nr. 20 astfel:

 • Până la 5 capete suine la îngrășat doar pentru consum familial;
 • Până la 20 de capete suine și peste 20 de capete suine, proprietarului îi revine obligația declarării activității și înregistrarea sanitară veterinară la DSVSA Călărași, declararea activității la Registrul Oficiului Comerțului;
 • Suinele deținute, obligatoriu vor fi identificate prin crotaliere.

Atenție!

Este interzisă creșterea de suine la stâne, diguri de ape, pe terenuri agricole, în fonduri de vânătoare.

Este interzisă vânzarea și/sau cumpărarea de suine fără certificat sanitar veterinar emis de medicul veterinar din localitate.

Este interzisă deținerea de suine neidentificate prin crotaliere.

În perioada sărbătorilor de iarnă, sacrificarea porcilor din gospodăriileparticulare se face cu anunțarea medicului veterinar din localitate, iar carnea este admisă doar în consum familial.

În cazul nerespectării condițiilor de biosecuritate și deținerii unui număr mai mare de 5 capete porci pentru îngrășat și consum familial, fără a deține certificat de înregistrare sanitară veterinară emis de DSVSA Călărași, deținerea de suine necrotaliate, vânzarea ilegală a porcilor fără certificat sanitar veterinar, vânzarea ilegală a cărnii provenite de la aceștia, vor fi aplicate amenzi în baza HG 984/2015, cu modificări, în valoare de 2.400 de lei.

În cazul în care deținătorii de suine vor conlucra cu medicii veterinari de liberă practică și cu autoritățile veterinare pentru prevenirea și limitarea focarelor de infecție cu PPA, aceștia pot fi despăgubiți pentru pierderile suferite conform HG 1214/2009, cu modificările ulterioare HG 484/2018 și respectarea condițiilor de biosecuritate.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *